Foto: Stockholms universitet

Vad kan du förvänta dig att nya studenter har med sig från gymnasiet? Hur kan du bidra till att studenter blir självständiga inlärare? Genom en stöttande undervisning kan du som lärare överbrygga det glapp som många studenter upplever mellan gymnasiets undervisningsformer och högre studier och därigenom bidra till ökat kvarhållande och genomströmning på dina kurser. Med utgångspunkt i vanliga frågor från studenter och lärare synliggör pedagoger på Studie-och språkverkstaden de allmänakademiska färdigheter som studenter behöver utveckla.

Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för
universitetslärarutbildning (CeUL) och Studie-och språkverkstaden.

Målgrupp: Universitetslärare vid Stockholms universitet

Om workshopen

Under workshoppen arbetar vi med praktiska övningar och rollspel, samt synliggör enkla pedagogiska modeller för exempelvis läsförståelse och studievanor för att visa på möjligheter i mötet med en breddad studentgrupp. Du förbereder dig dels genom läsning av ett antal kortare artiklar, dels genom att skicka in exempel på problematiska situationer du själv upplever i mötet med nya studenter. Dessa används sedan som diskussionsunderlag.

Innehåll

I workshoppen arbetar vi praktiskt med några verktyg som tillvaratar och bygger vidare på studenternas resurser och utmanar dem till självständighet.

  • Studentperspektiv på glappet mellan gymnasium och högre utbildning
  • Verktyg som underlättar lärande för nya studenter
  • Kontextnära tillämpning utifrån deltagarnas egna exempel
  • Erfarenhetsutbyte

 

Tid 3 februari 2021, kl 912
Plats

E-mötestjänsten Zoom. För att delta i workshopen behöver du:

En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide) samt ett headset med mikrofon

Språk Svenska
Workshopledare

Josefin Hellman, pedagogisk konsult, Studentavdelningen
Karin Dahl, pedagogisk konsult, Studentavdelningen

Förberedelser

Du förbereder dig dels genom läsning av ett antal kortare texter, dels genom att skicka in exempel på situationer där du som lärare utmanas av glappet mellan gymnasium och högre utbildning. Exemplen används som diskussionsunderlag under workshopen.

Skicka dina exempel senast veckan före workshopen till: josefin.hellman@su.se eller karin.dahl@su.se

Artiklar

Läs artiklarna nedan som förberedelse för workshoppen:

Christie, H., Tett, L., Cree, V. E., Hounsell, J., & McCune, V. (2008). ‘A real rollercoaster of confidence and emotions’: Learning to be a university student. Studies in Higher Education, 33(5), 567–581 

Lang, L. (2015). Responsibility and participation in transition to university – voices of young people with disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research, 17(2), pp.130–143.

Lowe, H., & Cook, A. (2003). Mind the Gap: Are students prepared for higher education? Journal of Further and Higher Education, 27(1), 53–76.

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till Virtuell workshop: Glappet — undervisa nya studenter till bli självständiga inlärare