Foto: Stockholms universitet

Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) och Studie-och språkverkstaden.

Målgrupp: Universitetslärare vid Stockholms universitet

Om workshoppen

Genom en stöttande undervisning kan du som lärare överbrygga det glapp som många studenter upplever mellan gymnasiets undervisningsformer och högre studier och därigenom bidra till att minska avhopp och öka genomströmningen på dina kurser. Under workshoppen arbetar vi med praktiska övningar och rollspel, samt synliggör enkla pedagogiska modeller för exempelvis läsförståelse och studievanor för att visa på möjligheter i mötet med en breddad studentgrupp.

Du förbereder dig dels genom läsning av ett antal kortare artiklar, dels genom att skicka in exempel på problematiska situationer du själv upplever i mötet med nya studenter. Dessa används sedan som diskussionsunderlag.

Innehåll

I workshoppen arbetar vi praktiskt med några verktyg som tillvaratar och bygger vidare på studenternas resurser och utmanar dem till självständighet.

  • Studentperspektiv på glappet mellan gymnasium och högre utbildning
  • Verktyg som underlättar lärande för nya studenter
  • Kontextnära tillämpning utifrån deltagarnas egna exempel
  • Erfarenhetsutbyte

 

Tid 26 september 2022, kl 1316
Plats

E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom).

Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset! Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Språk Svenska
Workshopledare

Kristina Schött, pedagogisk konsult, Studie-och språkverkstaden
Karin Dahl, pedagogisk konsult, Studie-och språkverkstaden

Förberedelser

Du förbereder dig dels genom läsning av ett antal kortare texter, dels genom att skicka in exempel på situationer där du som lärare utmanas av glappet mellan gymnasium och högre utbildning. Exemplen används som diskussionsunderlag under workshopen.

Skicka dina exempel senast veckan före workshopen till:karin.dahl@su.se

Artiklar

Läs artiklarna nedan som förberedelse för workshoppen:

Christie, H., Tett, L., Cree, V. E., Hounsell, J., & McCune, V. (2008). ‘A real rollercoaster of confidence and emotions’: Learning to be a university student. Studies in Higher Education, 33(5), 567–581 

Lang, L. (2015). Responsibility and participation in transition to university – voices of young people with disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research, 17(2), pp.130–143.

Lowe, H., & Cook, A. (2003). Mind the Gap: Are students prepared for higher education? Journal of Further and Higher Education, 27(1), 53–76.

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 3. Studentcentrerad

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att ta tillvara studenters perspektiv och sätta studenters behov i centrum

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till workshop: Glappet — undervisa nya studenter till bli självständiga inlärare