Stockholms universitet

Forskargrupp Enheten för epidemiologi

Forskningsämnet är inriktat på ökad förståelse för hur stressrelaterade sjukdomar och hälsoproblem uppstår och kan förebyggas i och utanför arbetslivet.

Schackbräde med spridda pjäser och två trädockor. Foto: Succo från Pixabay.

Enheten driver sedan 2006 SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health), en studie av psykosocial arbetsmiljö och hälsa. Studien har 40 877 deltagare som representerar hela den arbetande svenska befolkningen. Genom omfattande internationellt samarbete har vi även tillgång till ett flertal stora databaser både i Sverige och utomlands där vi kan undersöka samband mellan arbetsliv, beteende och hälsa.

Gruppbeskrivning

Särskilt fokus ligger på hur arbetslivet, i vid bemärkelse, påverkar hälsan, men hänsyn tas också till faktorer utanför arbetslivet, såsom pensionering, arbetslöshet, hälsobeteenden och balansen mellan arbete och privatliv. Forskningen fokuserar främst på så kallade longitudinella studier som syftar till att:

  • utforska samband mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa, bl.a. självskattad hälsa, sömnproblem, hörselproblem, kognitiva störningar, depression, diabetes, hjärt-kärlsjukdom och förtida död.
  • studera orsakerna till, och konsekvenserna av, sjukskrivning, sjuknärvaro och pensionering.
  • undersöka hur inlärda beteenden, personliga val samt balansen mellan arbete och privatliv påverkar sambanden mellan stress i arbetslivet och hälsa.
  • studera hälsokonsekvenserna av nedskärningar, organisationsförändringar och konjunktur-svängningar.
  • undersöka sömnens och återhämtningens roll i sambanden mellan stress i arbetslivet och hälsoutfall.
  • studera fysiologiska mekanismer som förmedlar sambanden mellan stress och manifest ohälsa, t.ex. åderförkalkning och störningar i hormonella regleringssystem.
  • utvärdera insatser på arbetsplatser för att förbättra arbetsmiljön, minska den skadliga stressen samt främja hälsa och produktivitet hos de anställda.

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Hugo Westerlund

Professor, stf föreståndare SFI

Psykologiska institutionen
Hugo Westerlund

Hui Xin Wang

Professor

Psykologiska institutionen

Medlemmar

Sandra Blomqvist

Postdoktor

Psykologiska institutionen
profile small

Jaana Halonen

Forskare

Psykologiska institutionen
Jaana Halonen. Foto: Johanna Bruun

Rebecka Holmgren

Doktorand

Psykologiska institutionen
RebeckaHolmgren

Robin Högnäs

Forskare, Docent

Psykologiska institutionen
Robin

Aleksandra Lebedeva

Gästforskare

Psykologiska institutionen

Constanze Leineweber

Universitetslektor, forskare, docent

Psykologiska institutionen
 Constanze Leineweber

Linda Magnusson Hanson

Forskare, docent

Psykologiska institutionen
 Linda Magnusson Hanson

Charlotta Nilsen

Gäst

Psykologiska institutionen
Charlotta Nilsen

Anna Nyberg

Forskare

Psykologiska institutionen
Anna Nyberg

Paraskevi Peristera

Forskare

Psykologiska institutionen

Loretta Platts

Forskare, docent

Psykologiska institutionen
Loretta Platts Foto: Psykologiska institutionen/HD

Kristiina Rajaleid

Forskare

Institutionen för folkhälsovetenskap
Kristiina Rajaleid. Foto: Henrik Dunér

Auriba Raza

Forskare

Psykologiska institutionen
Auriba Raza. Foto: Psykologiska institutionen/HD

Lawrence Sacco

Forskare

Psykologiska institutionen
Lawrence Sacco. Foto: Psykologiska institutionen/HD

Andreas Sarling

Doktorand

Psykologiska institutionen

Holendro Singh Chungkham

Forskare

Psykologiska institutionen
Holendro Singh Chungkham

Johanna Stengård

Forskare

Psykologiska institutionen

Töres Theorell

Professor emeritus

Psykologiska institutionen
Töres Theorell

Maria Wijkander

Doktorand

Psykologiska institutionen

Tianwei Xu

Forskare

Psykologiska institutionen
Tianwei Xu Profile Photo

Forskningsprojekt

Publikationer