Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskargrupp Enheten för epidemiologi

Forskningsämnet är inriktat på ökad förståelse för hur stressrelaterade sjukdomar och hälsoproblem uppstår och kan förebyggas i och utanför arbetslivet.

Schackbräde med spridda pjäser och två trädockor. Foto: Succo från Pixabay.

Gruppbeskrivning

Enheten driver sedan 2006 SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health), en studie av psykosocial arbetsmiljö och hälsa. Studien har 40 877 deltagare som representerar hela den arbetande svenska befolkningen. Genom omfattande internationellt samarbete har vi även tillgång till ett flertal stora databaser både i Sverige och utomlands där vi kan undersöka samband mellan arbetsliv, beteende och hälsa.

Särskilt fokus ligger på hur arbetslivet, i vid bemärkelse, påverkar hälsan, men hänsyn tas också till faktorer utanför arbetslivet, såsom pensionering, arbetslöshet, hälsobeteenden och balansen mellan arbete och privatliv. Forskningen fokuserar främst på så kallade longitudinella studier som syftar till att:

  • utforska samband mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa, bl.a. självskattad hälsa, sömnproblem, hörselproblem, kognitiva störningar, depression, diabetes, hjärt-kärlsjukdom och förtida död.
  • studera orsakerna till, och konsekvenserna av, sjukskrivning, sjuknärvaro och pensionering.
  • undersöka hur inlärda beteenden, personliga val samt balansen mellan arbete och privatliv påverkar sambanden mellan stress i arbetslivet och hälsa.
  • studera hälsokonsekvenserna av nedskärningar, organisationsförändringar och konjunktur-svängningar.
  • undersöka sömnens och återhämtningens roll i sambanden mellan stress i arbetslivet och hälsoutfall.
  • studera fysiologiska mekanismer som förmedlar sambanden mellan stress och manifest ohälsa, t.ex. åderförkalkning och störningar i hormonella regleringssystem.
  • utvärdera insatser på arbetsplatser för att förbättra arbetsmiljön, minska den skadliga stressen samt främja hälsa och produktivitet hos de anställda.

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Hugo Westerlund

Professor, stf föreståndare

Psykologiska institutionen
Hugo Westerlund

Hui Xin Wang

Professor

Psykologiska institutionen

Medlemmar

Sophie Charlotte Albrecht

Doktorand

Psykologiska institutionen
SophieAlbrecht_StressResearchInstitute

Sandra Blomqvist

Postdoktor

Psykologiska institutionen

Johanna Garefelt

Doktorand

Psykologiska institutionen
Johanna Garefelt

Rebecka Holmgren

Doktorand

Psykologiska institutionen
RebeckaHolmgren

Robin Högnäs

Forskare

Psykologiska institutionen
Robin

Aleksandra Lebedeva

Postdoktor

Psykologiska institutionen

Constanze Leineweber

Forskare, Docent

Psykologiska institutionen
 Constanze Leineweber

Linda Magnusson Hanson

Forskare

Psykologiska institutionen
 Linda Magnusson Hanson

Charlotta Nilsen

Postdoktor

Psykologiska institutionen
Charlotta Nilsen

Anna Nyberg

Forskare

Psykologiska institutionen
Anna Nyberg

Paraskevi Peristera

Forskare

Psykologiska institutionen

Loretta Platts

Docent, Forskare

Psykologiska institutionen
Loretta Platts Foto: Psykologiska institutionen/HD

Kristiina Rajaleid

Forskare

Institutionen för folkhälsovetenskap
 Kristiina Rajaleid

Auriba Raza

Postdoktor

Psykologiska institutionen

Lawrence Sacco

Forskare

Psykologiska institutionen
Lawrence Sacco. Foto: Psykologiska institutionen/HD

Holendro Singh Chungkham

Forskare

Psykologiska institutionen
Holendro Singh Chungkham

Johanna Stengård

Forskare

Psykologiska institutionen

Töres Theorell

Professor emeritus

Psykologiska institutionen
Töres Theorell

Tianwei Xu

Postdoktor

Psykologiska institutionen
Tianwei Xu Profile Photo

Forskningsprojekt

Publikationer