Stockholms universitet

Forskargrupp Nordisk filologi och språkhistoria

Nordisk filologi och språkhistoria är en av de fasta forskargrupperna inom Svenska och nordiska språk. Här samlas forskare som från alla tänkbara utgångspunkter intresserar sig för äldre nordiskt språk och litteratur, företrädesvis från de runsvenska, fornsvenska, fornisländska och äldre nysvenska perioderna.

Handskrivet dokument från första halvan av 1500-talet.
Olaus Petris Cröneke (D411) från första halvan av 1500-talet.

Forskargruppen har flera fokusområden:

  • klassiska filologiska frågor om våra äldsta handskrifter, deras datering och proveniens
  • editionsfilologi med tonvikt på den teoretiska diskussionen om olika presentationsmetoder och med särskilt beaktande av nya tekniker för digitala utgåvor och maskinell handskriftsläsning
  • funktionell texthistoria och stilistik, det vill säga hur genresystemet och språket anpassas efter olika kommunikationssituationer och miljöer
  • historisk sociolingvistik, strukturellt inriktat språkhistoria med tonvikt på grammatiska och fonologiska förändringar i ett diakront perspektiv
  • studier av den fornsvenska litteraturen ur ett översättningsteoretiskt perspektiv.

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Roger Andersson

Professor i nordiska språk

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Roger Andersson. Professor i nordiska språk. Foto: Ingmarie Andersson

Jonatan Pettersson

Universitetslektor och Docent

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Jonatan Pettersson

Medlemmar

Giorgio Basciu

Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Johan Brandtler

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Johan Brandtler

Louise Faymonville

Studieadministratör

Företagsekonomiska institutionen
Louise Faymonville

Mikael Kalm

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Mikael Kalm

Sofia Pereswetoff-Morath

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Sofia Pereswetoff-Morath

Fredrik Valdeson

Postdoktor i svenska

Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

Forskningsprojekt

Nyheter

Kalender