Stockholms universitet

Döden, fotohistoria, sömnforskning och människans geni – boktips om forskning

Vill du gräva ner dig i den svenska fotohistorien? Lära dig hur man blir bra på att sova? Eller undersöka verkligheten med utgångspunkt i revolutionerande upptäckter? Här kommer tips på nyutgivna böcker av och med forskare vid Stockholms universitet.

kollage av bokomslag

Missa inte våra extra boktips under fler boktips med koppling till Stockholms universitet.

 

Fotografihistorier

Omslaget till boken Fotografihistorier. Bild på en man som sitter på en planka och sänker ner kärl.
 

En bok om 300 år av fotohistoria, både om fotografer och deras bilder, men också om fotografins tekniker, dess estetiska och mediala traditioner, och om institutionerna. Fotoforskning är ett relativt nytt forskningsfält, fotohistoria började skrivas på 1930-talet. Fram till 70-talet var fotoforskningen nära kopplad till museerna där verken fanns. Sedan dess har fältet expanderat. Här bjuder sexton svenska fotoexperter på sin samlade kunskap inom området.

Läs mer om antologin

Huvudredaktör: Anna Näslund Dahlgren, konstvetare. Från Stockholms universitet medverkar även Maria Nilsson, docent i journalistik vid Institutionen för mediestudier. Hon har skrivit kapitlet “Från pressfotografi till bildjournalistik” i Fotografihistorier.

 

Bildningsboxen

Hur hänger Aktie-SM 1979 ihop med nyliberalismens framväxt i Sverige? Hur har månen påverkat människan genom historien? Vad fick Mary Wollstonecraft att på resa genom ett kargt Norden omvärdera sin syn på revolutioner? Och vad kan en hästslaktare i 1800-talets Stockholm säga oss om människans paradoxala förhållande till djuren? Bildningsboxen består av ett urval av Anekdots essäer i tryck där Sveriges främsta forskare berättar, förklarar och fördjupar händelser och fenomen som förändrat historien och samtiden.

Läs mer om samlingen

Anekdot är ett digitalt bildningsmagasin i samarbete mellan Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademien.

Läs mer om Anekdot

 

Fundamentalt : tio nycklar till verkligheten

Bokomslag i olika färger

Författare: Frank Wilczek, gästprofessor i fysik vid Stockholms universitet
Boken är Nobelpristagaren Frank Wilczeks hyllning till vetenskapens uppfinningsrikedom och människans geni. Wilczek undersöker verkligheten med utgångspunkt i de revolutionerande upptäckter som den moderna vetenskapen gjort genom historien och guidar läsaren genom de grundläggande idéer som formar vår förståelse av vad världen är och hur den fungerar.

Läs mer om boken

Läs mer om forskningen i Frank Wilczeks forskningsprojekt Kvantgränser

 

Sömnsmart

Sömnsmart, bokomslag (detalj)

Hur betar man av en sömnskuld? Hur hjälper man sin hjärna att fungera bättre i vardagen? Hur fattar man bättre beslut för sin sömn? Med utgångspunkt i sin egen och andras sömnforskning går sömnforskaren John Axelsson igenom olika aspekter av sömn och ger råd till allt från småbarnsföräldern, skolbarn, tonåringen eller den som har en neuropsykiatrisk diagnos.

Läs mer om boken

 

Anknytning i relationer

Anknytning i relationer, bokomslag, detalj

Varför hamnar jag hela tiden i samma roll i relationer? Vågar jag lita på att andra vill mig väl? Erfarenheter från nära relationer under våra första år bevaras som kartor över hur det är att vara med andra. De tidiga relationerna påverkar oss – men de bestämmer inte allt. Genom att våga utveckla nya sidor, upptäcka känslor som man har undvikit och se sitt samspel med andra på ett nytt sätt kan man utvecklas. Vi kan skapa en trygg anknytning i efterhand.

Läs mer om boken

Författare: Camilla von Below, psykolog, psykoterapeut och universitetslektor

Läs mer om Camilla von Belows forskning

 

Dödens idéhistoria

Detalj av omslaget till boken Dödens idéhistoria. Tecknad bild på skelett
 

Vill du veta mer om hur döden har hanterats, förnekats och konfronterats genom historien. Här skildras historiska företeelser som förberedelser för döden, begravningsritualer och spiritistiska uppfattningar, liksom hur man har sett på självmord och dödande av andra människor och djur. Boken behandlar banden till religion, vetenskap, politik, moral och estetik. Mångfalden av infallsvinklar och de långa tidsperspektiven tydliggör hur tätt föreställningar om döden är knutna till den rådande världsbilden, idéströmningar och levnadsvillkor – och inte minst hur förväntningarna på livet efter detta formar vårt sätt att leva.

Läs mer om boken

Redaktörer: idéhistorikerna Karin Dirke, Martin Wiklund, båda vid Institutionen för kultur och estetik, och Andreas Hellerstedt, verksam vid Mittuniversitetet. Förutom redaktörerna medverkar följande forskare från institutionen med texter: Annika Berg, Johan Fredrikzon, Elisabeth Mansén, Roland Lysell, Inga Sanner, och Erland Sellberg.

 

Earth for All: A Survival Guide for Humanity

Earth for all omslag
 

Boken är resultatet av forskningsprojektet Earth4All som utforskar två scenarier för jordens utveckling, med start 1980 och slut 2100. Forskningen visar att om vi anstränger oss till bristningsgränsen kan vi få världen att stabilisera den globala temperaturen under 2°C och nå målet om ett slut på fattigdomen i världen till 2050.

– Det som är nytt är att vi föreslår en systematisk väg framåt ut ur ohållbarhetslåsningarna till en hållbar värld, säger klimatforskaren David Collste.

Läs mer om boken

Läs delar av boken digitalt

Redaktör: David Collste, forskare vid Stockholm Resilience Centre, deltagande forskare bland andra Johan Rockström, Owen Gaffney.

Earth4All samlar forskare från Stockholm Resilience Centre, Potsdam Institute for Climate Impact Research, The Club of Rome och Norwegian Business School BI.

Läs mer om Earth4All

 

Kulturjournalistikens världar

Delar av omslaget till den nya boken Kulturjournalistikens världar. Foto: Nordic Academic Press
 

Hur ser världen ut när den betraktas genom ett kulturellt filter? Hur bidrar kulturjournalistiken till förståelsen av brännande samtidshändelser och samhällsfrågor?

I denna bok undersöker tre medieforskare kulturjournalistikens utveckling sedan 1980-talet med särskilt fokus på omvärldsbilder och politiska dimensioner. Författarna kartlägger innehåll i tidningar, radio och tv och intervjuar kulturjournalister. De diskuterar de sociala mediernas betydelse och belyser svenskarnas intresse för kulturjournalistik.

Läs mer om boken

Författare:

  • Anna Roosvall är professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Hon forskar vid sidan av kulturjournalistik huvudsakligen om klimatrapportering. 
  • Andreas Widholm är docent i journalistik. Han inriktar sig främst på digitaliseringens och globaliseringens betydelse för journalistiken.
  • Kristina Riegert är professor i journalistik vid Södertörns högskola. Hennes forskning fokuserar på hur händelser och kontexter i olika delar av världen skildras i nationella och transnationella medier.
 

Integration bland unga - en mångkulturell generation växer upp

Sverige har, på bara ett par tre decennier, blivit ett multietniskt samhälle. Bland unga idag, som bygger framtidens Sverige, har mer än var fjärde utländsk bakgrund. Frågan om integration är ofta snävt inriktad på enskilda problem, som arbetslöshet eller brottslighet. Men integration är ett mångdimensionellt fenomen. Författarna har följt över 5 000 unga genom deras tonårsperiod till det tidiga vuxenlivet och låtit dem beskriva sina liv och levnadsvillkor i termer av skola, fritid, attityder, framtidsvisioner.

Läs mer om boken

  • Jan O. Jonsson och Carina Mood är professorer i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet och knutna till Institutet för framtidsstudier.
  • Georg Treuter är forskningsassistent vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.
 

Fler boktips med koppling till Stockholms universitet

Europas mödrar de senaste 43 000 åren

Författare: Vetenskapsjournalisten Karin Bojs, hedersdoktor vid Stockholms universitet
Boken handlar om de genetiska och arkeologiska spåren efter våra förfäder, med fokus på kvinnorna. Den bygger bland annat på forskning som gjorts inom forskningsprojektet LAMP: Indoeuropeiska språk och myter vid Stockholms universitet.

– Karin har varit affilierad till LAMP ända sedan början eftersom vi tycker att det är så viktigt att vår forskning når ut till en bredare publik. Hon har tidigare skrivit en hel del om arkeologi och genetik, men i den här nya bokan har även språkens historia fått en framträdande roll, vilket vi tycker är väldigt roligt, säger Jenny Larsson, professor vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska samt ansvarig för LAMP.

Läs mer om boken

Läs mer om forskningsprojektet LAMP

 

Trailrunning Sthlm – 50 löpvänliga stigar från Mörkö i söder till Märsta i norr

Författare: Forskarkollegorna Annika Strandin Pers och Maja Lagerqvist vid Kulturgeografiska institutionerna vid Stockholms och Uppsala universitet har tillsammans skrivit boken "Trailrunning Sthlm – 50 löpvänliga stigar från Mörkö i söder till Märsta i norr". Med sin kulturgeografiska blick beskriver de landskapen kring rundorna och låter läsaren följa med in i några av platsernas spännande och ibland udda förflutna.

Läs mer om boken

Lyssna på ett reportage om boken

Läs mer om Annika Strandin Pers forskning om skolvägens kulturhistoria

 

Manligt mode - en okänd historia

Huvudredaktör: Ingrid Giertz-Mårtenson, modehistoriker, som 2006 tog initiativet till mode som vetenskaplig disciplin vid Stockholms universitet.
Kända modehistoriker öppnar dörren till mannens garderob och djupdyker i ämnet manligt mode. Här presenteras herrmodets utveckling från 1500-talet och framåt - stilar, perioder och samhällsförändringar som präglade modets utveckling. Bokens avslutande kapitel belyser herrmodet de senaste decennierna med nära kopplingar till musik, kroppskultur, sport- och outdoormode.

Läs mer om boken

Läs mer om modevetenskap vid Stockholms universitet

 

Banking, Bonds, National Wealth and Stockholm House Prices 1420-2020

Redaktör för boken är bland andra Rodney Edvinsson, professor i ekonomisk historia, Stockholms universitet. Den ingår i serien Historicaly monetary statistics of Sweden utgivna av Sveriges Riksbank.
Den kraftiga prisuppgången på fastigheter i Sverige sedan 1990-talet är långt ifrån unik, sett till historien. Under exempelvis första halvan av 1600-talet växte Stockholm kraftigt och den starka tillväxten påverkade i högsta grad fastighetspriserna redan då. Fastighetsprisindex från olika sekler visar att huspriserna år 2000 realt var något lägre än hundra år tidigare. En arbetare år 2021 behövde jobba en fjärdedel av vad en arbetare behövde göra för att köpa hus på 1860-talet, och marginellt längre än på 1400-talet.
Läs mer om boken

Läs mer om serien Historical monetary statistics of Sweden

Läs mer om Rodney Edvinssons forskning

röda skor och pilar. omslag till bok om kriminologi
 

Den Svenska ungdomsbrottsligheten

Ungdomsbrottsligheten är ständigt aktuell i svensk debatt, men hur väl stämmer bilden av ungdomsbrottslighet i media med verkligheten? I den nya upplagan av antologin ”Den svenska ungdomsbrottsligheten” belyser experter på ungdomsbrottslighet ämnet utifrån den senaste forskningen. Boken bygger på ett forskningsprojekt med samma namn vid Stockholms universitet, som pågått sedan 2001.

Läs mer om antologin

Läs mer om forskningsprojektet

 

Detalj av omslaget av Bilder av ras i svensk visuell kultur.
 

Bilder av ras i svensk visuell kultur

Boken uppmärksammar Sveriges inblandning i koloniala praktiker och kolonial politik – både inom och utanför landets gränser. Författarna gör nedslag i bokillustrationer, reklam, rasbiologi, tv, film och skämtbilder med ambitionen att väcka fler diskussioner om ras i svensk visuell kultur. En av författarna är Jeff Werner, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs mer om antologin

Redaktör: Åsa Bharathi Larsson, Södertörns högskola. Antologin är resultatet av ett tvärvetenskapligt symposium 2018 på Kungl. Vitterhetsakademien.

Jeff Werners forskning fokuserade på den moderna tidens visuella kultur, och dess bildkonst, film, design och arkitektur.

Läs mer om Jeff Werners forskning

På denna sida