Stockholms universitet

Forskning om filosofins historia har en stark förankring på Stockholms universitet. Vi forskar om den tradition av filosofin som uppstod i Grekland 600 f v t, och som genom förmedling av den arabiska filosofin fördes vidare till europeisk medeltid och tidig modern tid.

Vår forskning på filosofins historia behandlar bl a kunskapsteori, speciellt med hänsyn till olika typer av kunskap, samt utmaningar från olika skeptiska argument för möjligheten av kunskap. Andra specialområden är logikens historia, vetenskapsfilosofins historia, speciellt avseende vetenskapliga förklaringar. Vidare forskar vi på teorier om själens natur och dess kognitiva förmågor, mänskliga lycka, det goda livet, matens filosofi och icke-mänskliga djurs moraliska status.

Metodologiskt kombinerar vi noggrann exeges av de historiska texterna och historisk kontext med relevans även för samtida filosofi inom dessa områden.

Relaterat forskningsämne

Filosofi, teoretisk
Boethius
På denna sida

Forskare

Henrik Lagerlund

Professor

Filosofiska institutionen
Henrik Lagerlund

Miira Tuominen

Universitetslektor

Filosofiska institutionen
Miira Tuominen

Tara Nanavazadeh

Doktorand

Filosofiska institutionen
Tara

Felix Maier

Doktorand

Filosofiska institutionen
Felix_SUhp

Forskningsprojekt