Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Ökande sociala ojämlikheter och fruktsamhetsnedgång i Sverige

Det senaste decenniet har fruktsamhetstalen i Sverige sjunkit oväntat. Denna utveckling har skett parallellt med ännu större nedgångar i fruktsamheten i de andra nordiska länderna. Projektet undersöker orsakerna till detta.

Under det senaste årtiondet har fruktsamhetstalen i Sverige och de övriga nordiska länderna fallit markant. I våra nordiska grannländer har nedgången i barnafödandet varit ännu kraftigare än i Sverige. Utvecklingen är förvånande och  ingen av de traditionella förklaringsmodellerna kan förklara vad som nu sker.

Samtidigt har även relationen mellan utbildningsnivå och barnlöshet förändrats så att det idag är högutbildade kvinnor som är minst benägna att förbli barnlösa. Högst barnlöshet återfinns idag bland lågutbildade män och kvinnor. Utvecklingen mot ökade sociala ojämlikheter i barnlöshet har inträffat samtidigt som mönstren i barnafödande blivit allt mer lika för kvinnor och män.

Syftet med vårt projekt är att identifiera orsakerna till den pågående nedgången i barnafödandet och de ökade sociala ojämlikheterna i barnlöshet.

Projektbeskrivning

Vi använder svenska registerdata för att studera hur och varför barnafödandet i Sverige har förändrats under senare tid. Speciell fokus läggs på olikheter i barnafödande i relation till kön, födelseland, socioekonomisk status och regioner i Sverige.

Vi kommer även undersöka hur olika förändringar i arbetslivet kan ha påverkat utvecklingen i barnafödandet. Betydelsen av sektor, arbetsplats, yrke samt anställningsform kommer att analyseras. Projektet analyserar det senaste decenniets nedgång i fruktsamhetstal och konsekvenserna av en förändrad arbetsmarknad och ökade sociala ojämlikheter för fruktsamhet och barnlöshet.

Vårt projekt är nyskapande eftersom ingen av dessa nya trender har studerats ingående. Utvecklingen i närtid kommer att få särskild uppmärksamhet: Trots media-diskussion om möjliga framtida corona-barn är det svårt att se att konsekvenserna av en pandemi skulle ta sig uttryck i ett ökat barnafödande. Resultaten från vårt projekt är relevanta bortom forskningsvärlden eftersom minskat barnafödande har stora konsekvenser för samhället i stort, för välfärdsstat och för arbetsmarknad.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Gunnar Andersson

Professor i demografi

Sociologiska institutionen
Gunnar Andersson. Foto: Elin Sahlin

Medlemmar

Sunnee Billingsley

Professor i sociologi

Sociologiska institutionen
Sunnee

Johan Dahlberg

Affilierad forskare

Sociologiska institutionen
Johan Dahlberg @ Stockholm University Demography Unit

Helen Eriksson

Forskare

Sociologiska institutionen
Helen Eriksson

Martin Kolk

Forskare, Docent

Sociologiska institutionen
Martin Kolk

Sofi Ohlsson Wijk

Forskare

Sociologiska institutionen
Sofi Ohlsson-Wijk Foto Leila Zoubir Stockholms universitet