Stockholms universitet

Forskningsprojekt Att ge och ta kritik: Återkopplingens känsliga natur

Rådgivning, instruktion och återkoppling är socialt känsliga och tas emot olika av mottagaren. Mottagaren kan reagera känslomässigt och defensivt, vilket är ett problem i många institutionella sammanhang, såsom utbildning, ledarskap och hälsovård.

Ung man sittande vid sin laptop får kritik.
FOTO: ALEKSANDR DAVYDOV

Meningsskiljaktigheter uppstår kring hur enskilda handlingar bör förstås och beskrivas – till exempel som "konstruktiva råd", "klagomål", "kritik", eller till och med "förolämpningar". Projektets syfte är att utveckla en konceptuell och empiriskt grundad förståelse för hur återkoppling konstitueras i interaktion, med fokus på hur deltagare förhåller sig till dess känsliga natur, och hur de agerar vid motstånd och dispyter.

 

 

Projektbeskrivning

 

Projektet baseras på sekundär användning av ett videomaterial som upparbetats under nästan 20 års tid inom ramen för olika projekt, bestående av undervisningsaktiviteter inom högre utbildning; totalt över 500 timmar video, från tolv olika akademiska utbildningssammanhang. Materialets bredd gör det möjligt att skilja ut generella från mer specifika fenomen, och specificera relevansen hos situationers kontextuella särdrag. Detta stärker projektets teoretiska potential.

Projektet utgör också ett viktigt bidrag till samtida initiativ att uppmuntra och möjliggöra sekundär användning av data, där videomaterial innebär särskilda utmaningar, exempelvis i relation till anonymisering och metadata.


 

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Oskar Lindwall

Professor

Göteborgs universitet
Oskar Lindwall, Göteborgs universitet

Medlemmar

Gustav Lymer

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och didaktik

Lorenza Mondada

Professor

University of Basel
Lorenza Mondada