Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Barnafödandeplaner och fruktsamhetsnedgång i Sverige

Under det senaste årtiondet har födelsetalen i Sverige sjunkit. Denna oväntade utveckling accelererade under de allra sista åren av 2010-talet. I våra nordiska grannländer har fruktsamhetsnedgången varit ännu mer dramatisk.

Sovande bebis.
Foto: Hessam Nabavi/Unsplash

I vårt projekt undersöker vi dessa nya trender och vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom dem. Vi använder data från den nya svenska enkätundersökningen Generations and Gender Survey 2020 (GGS2020) och dess föregångare från år 2012 (GGS2012), båda med länkade registerdata, för att studera förändringar i barnafödandeplaner över det senaste decenniet.

Vi undersöker hur kvinnors och mäns barnafödandeplaner är kopplade till deras livsbiografier vad gäller arbetsmarknadsanknytning, utbildning och partnerskap samt deras attityder och syn på den egna framtiden. Detta för att utröna vilken roll strukturella faktorer och mer subjektiva värderingar spelar för individers planer på att skaffa barn. Vi studerar även sociala skillnader i sådana mönster och hur de kan ha förändrats över tiden.

Med GGS2012 och kopplade registerdata analyserar vi huruvida de barnafödandeplaner som uppgavs i enkäten 2012 faktiskt realiserades under de därpå följande åren och vilka faktorer som kan ha påverkat olika typer av utfall. Med hjälp av GGS undersöker vi även påståendet att ökande upplevd osäkerhet kan ligga bakom den senaste fruktsamhetsutvecklingen genom att studera kopplingen mellan individers uppfattning av samhällsförändringar och kriser och deras egna barnafödandeplaner.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Gunnar Andersson

Professor i demografi

Sociologiska institutionen
Gunnar Andersson. Foto: Elin Sahlin

Gerda Neyer

Forskare

Sociologiska institutionen
Gerda Neyer.

Medlemmar

Sunnee Billingsley

Professor i sociologi

Sociologiska institutionen
Sunnee

Johan Dahlberg

Affilierad forskare

Sociologiska institutionen
Johan Dahlberg @ Stockholm University Demography Unit

Sofi Ohlsson Wijk

Forskare

Sociologiska institutionen
Sofi Ohlsson-Wijk Foto Leila Zoubir Stockholms universitet

Livia Olah

Universitetslektor, Docent

Sociologiska institutionen
Livia Oláh