Sidan på engelska

Forskning vid institutionen bedrivs inom tre program:

Students in looking in microscopGeokemi

Studiet av planetära geokemiska processer. Fältet omfattar studier av organisk och oorganisk kemi samt biogeokemiska processer. Vår utmaning består i att kvantitativt undersöka de processer på Jorden som bestämmer elementfördelningen i mineral, malmer, jordar, vatten och atmosfär och grundas på elementens och deras isotopers kemiska och fysikaliska egenskaper.

Siccar Point, ScotlandGeologi

Fältet omfattar studiet av planeten jorden som ett dynamiskt system genom integrerade tillämpningar av geologiska, geokemiska och geofysiska metoder. Vi forskar om tektonik, geokronologi, strukturgeologi, malmgeologi, magmatism, sedimentologi, metamorfos, naturkatastrofer och paleoklimat. Mer specifikt fokuserar vi på bergkedjebildning och exhumering samt hur dessa påverkar och påverkas av klimatförändringar. Inom paleoklimat fokuserar vi på Snowball Earth. Vi studerar vätskeflöden i jordskorpan och malmbildande processer. Vi använder geokemiska metoder för att kunna förutspå jordbävningar. Vi forskar om exotiska geologiska provinser framförallt i Arktis och bedriver omfattande fältforskning i Skottland, Island, Grekland, Alperna, Nya Zeeland, Oman, Turkiet, Sverige och de Arktiska nationerna.


Unloading a small research boat from the icebreaker Oden in GreenlandMaringeologi

Fältet omfattar studiet av havsbottnarnas geologi och historia (paleoceanografi, paleoklimatologi, marina kryosfären) genom studier av marina sedimentarkiv. Marin geofysik utgör en viktig del av forskningsfältet, med fokus på kartläggning av jordens landformer och geologi med användande av datakompileringar från stora databaser. Vi använder ett brett spektrum av numeriska modeller för att öka förståelsen av processer i jordsystemet på alla tidsskalor. Vår forskning omfattar även sjösediment och sjöbottnars morfologi.