Maringeologi

Maringeologi

Sidan på engelska
mixed image

Välkommen till Maringeologi gruppen

Fältet omfattar studiet av havsbottnarnas geologi och historia (paleoceanografi, paleoklimatologi, marina kryosfären) genom studier av marina sedimentarkiv. Marin geofysik utgör en viktig del av forskningsfältet, med fokus på kartläggning av jordens landformer och geologi med användande av datakompileringar från stora databaser. Vi använder ett brett spektrum av numeriska modeller för att öka förståelsen av processer i jordsystemet på alla tidsskalor. Vår forskning omfattar även sjösediment och sjöbottnars morfologi.

empty image

Ämnesansvarig

Martin Jakobsson
Professor i Marin geologi och geofysik
martin.jakobsson[at]geo.su.se
(08) 16 47 19

Maringeologi grupp knapp