Forskningsanslag till Slabafinety

Flera forskningsprojekt vid SlaBaFiNeTy har beviljats medel från Riksbankens jubileumsfond (RJ) och Vetenskapsrådet (VR)

I årets ansökningsomgång lyckades Slabafinety väl och erhöll forskningsanslag både från RJ och VR.

Susanne Tienken beviljades medel från RJ för projektet "Från bokskåpet till skärmen. Digitalisering av likpredikningarna i Skoklosters slottsbibliotek".

Fredrik Renard - som tidigare under året beviljats VR:s internationella postdok - fick nu pengar för projektet ”Erfarandets narrativa former och den moderna romanen.”

Även Charlotta Seiler Brylla erhöll medel från VR som medsökande i projektet ”Antisemitiska uttryck – antisemitismens semiotik i Sverige och unga judars erfarenheter” där Gustav Westberg (Örebro) är projektledare och Henning Årman (SU) medverkande.