Studera utomlands

Att studera utomlands en eller två terminer är en fantastisk möjlighet för dig att prova på en ny akademisk miljö och öka din förståelse för andra länders kultur, språk och samhälle. Det finns flera olika möjligheter att åka på utbytesstudier utomlands under din studietid hos oss vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

vitt i mot mörkblå bakgrund

Utlandsstuder under coronapandemin

Nu under pandemin är möjligheterna till resor och utlandsstudier begränsade. Kontakta vår utbyteskoordinator för mer information, se längre ned på den här sidan.

Mer om undervisningen vid institutionen under pandemin.

En tids vistelse vid ett utländskt lärosäte ger dig möjligheten att bredda och/eller fördjupa dina ämneskunskaper, lära känna en annan akademisk miljö och förbättra dina språkkunskaper. Det kan också vara ett sätt att skaffa utlandserfarenheter inför framtida arbetsliv, särskilt om du vill jobba internationellt hemma eller i ett annat land.

Det finns flera olika möjligheter att åka på utbytesstudier under din studietid vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Antingen åker du via institutionens egna avtal, eller genom Stockholms universitets centrala avtal, eller så studerar du utomlands på egen hand som så kallad "free mover". Som student eller doktorand finns möjlighet att ansöka om Erasmusstipendium för utlandspraktik inom ramen för programmet Erasmus+.

Mer om att studera utomlands

Studera i Norden och Baltikum: Nordplus genom Nordliks/Erasmus+

Du kan byta en termins studier vid Stockholms universitet mot en termin vid ett annat nordiskt eller ett baltiskt universitet. Studieutbyte sker inom ramen för:

Nordplus

Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum.

Mer om Nordplus

Nordliks inom Erasmus+

Nätverk för samtliga institutioner för nordiska språk och litteratur vid universitet i Norden och Baltikum.

Erasmus+

EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning.

Mer om Erasmus+

Se även nedan: Studera i Europa: Erasmus+ och Civis stipendium.

Utbytesmöjligheter för doktorander

Som doktorand har du många möjligheter att delta i utbyten. Du räknas både som student och personal och kan därför söka utlysningar som gäller båda dessa grupper. Utbytena som utförs inom ramen för Erasmus+ är stipendiefinansierade.

Mer om utbytesmöjligheter för doktorander

Tänk på att inte alla lärosäten har kurser som ges på engelska. Du måste alltså ha tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

 1. Kontakta utbyteskoordinatorn om dina planer och önskemål. Hör gärna av dig ett par månader innan intresseanmälan stänger, då en sådan här studievistelse kräver lång förberedelsetid.
 2. Kontakta det universitet (se rubrik nedan) och den institution där du vill läsa för att diskutera kursval och försäkra dig om att du kan läsa det du är intresserad av.
 3. Lämna in din intresseanmälan till utbyteskoordinatorn: Spara formuläret för att kunna fylla i det på skärmen, fyll i, skriv ut, skriv under.

Intresseanmälan Nordliks/Erasmus+ (178 Kb)

Sista dag för intresseanmälan är

 •     15 mars inför höstterminen
 •     15 september inför vårterminen.

Grundvillkor för dig som är intresserad av att söka Erasmus+ (SU-sajten)

 

Studier i Stockholm för dig som studerar svenska/nordiska språk i utlandet

Du som läser svenska/nordiska språk vid ett utländskt universitet är välkommen att studera en eller två terminer som utbytesstudent hos oss.

Bilateralt avtal

Du som studerar vid något universitet som har ett bilateralt avtal med Stockholms universitet kan ansöka om utbytesplats inom avtalet.

Bilateralt avtal

Erasmus+

Du som studerar vid ett europeiskt universitet som har gällande utbytesavtal med vår institution kan söka utbytesplats för en eller två terminer.

Utbytesstudent i Stockholm via Erasmus+

Nordplus

Du som studerar vid ett nordiskt universitet och vill läsa svenska/nordiska språk hos oss kan söka utbytesplats: inom NORDLIKS om du redan läser svenska/nordiska språk, eller inom NORDLYS om du läser ett annat ämne.

Utbytesstudent i Stockholm via Nordplus

 

Studera i Europa: Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning.

Du kan byta ut en termins studier i Stockholm mot en termin vid ett annat nordiskt universitet eller resa till ett EU-land under en eller två terminer.

Som student hos oss vid Institutionen för svenska och flerspråkighet har du mycket goda möjligheter att kunna åka på utbyte inom Erasmus+.

Stipendium: Du kan söka Civis Erasmus+ stipendium, se längre ned på den här sidan.

Tänk på att inte alla lärosäten har kurser som ges på engelska. Du måste alltså ha tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Du kommer att få göra ett obligatoriskt språktest både före och efter ditt utbyte. Det finns möjlighet att ta språkkurser online i vissa språk.

Mer information om språktester och kurser (SU-sajten)

Intresseanmälan

Sista dag för intresseanmälan för studier under läsåret 2021/2022 är den 15 mars 2021.

 1. Kontakta utbyteskoordinatorn om dina planer och önskemål. Hör gärna av dig ett par månader innan intresseanmälan stänger, då en sådan här studievistelse kräver lång förberedelsetid.
 2. Kontakta det universitet (se rubrik nedan) och den institution där du vill läsa för att diskutera kursval och försäkra dig om att du kan läsa det du är intresserad av.
 3. Lämna in din intresseanmälan till utbyteskoordinatorn: Spara formuläret för att kunna fylla i det på skärmen, fyll i, skriv ut, skriv under.

Intresseanmälan Erasmus/Nordliks (178 Kb)

Grundvillkor för dig som är intresserad av att söka Erasmus+ (SU-sajten)

 

Sommarkurser i Norden: Nordkurs

Vill du ha mer nordiska språk och nordisk litteratur i din utbildning?

Som student i Sverige kan du då åka till Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island eller Norge på Nordkurs sommarkurs. Det är fantastisk möjlighet att få se våra grannländer på nära håll och samtidigt lära dig mer om Nordens språk och kulturer.

Nordkurs sommarkurser i Norden

Som student i övriga Norden (dvs. inte Sverige) kan du gå Nordkurs sommarkurs i Sverige, som ges i Stockholm eller Uppsala.

Du lär dig språket på plats där det talas, fördjupar dig i landets litteratur och utvecklar din interskandinaviska språkförståelse när du träffar kurskamrater från de olika nordiska länderna.

Nordkurs sommarkurs i Sverige

 

Studera utomlands på egen hand

Du kan även studera utomlands på egen hand, det vill säga utanför universitetets utbytesavtal.

Du som vill läsa en hel utbildning utomlands eller vill studera vid ett specifikt universitet som det inte finns ett utbytesavtal med, kan söka på egen hand.

 • Fördelen med att resa på egen hand är att friheten är större: du kan till exempel bestämma själv vart du vill åka och hur länge du vill vara borta.
 • Nackdelen är att du i de flesta fall behöver betala en terminsavgift och att du inte kan få hjälp med ansökan.
 • Det finns dock många företag som arbetar med att hjälpa studenter med det praktiska.
 • Stockholms universitet erbjuder ingen administrativ hjälp till studenter som vill studera utomlands på egen hand.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har information om vad som gäller:

Genom utbytesprogram eller på egen hand?


 

Praktisera utomlands

Skulle du vilja prova på att praktisera på ett företag eller i en organisation i ett annat europeiskt land? Du hittar all information om att praktisera utomlands, på universitets centrala sajt:

Praktik utomlands via Erasmus+


 

Studera utomlands med funktionsnedsättning

Du hittar all information om att studera utomlands om du har funktionsnedsättning, på universitets centrala sajt:

Studera utomlands med funktionsnedsättning


 

Skriva uppsats utomlands: Minor Fields eller Erasmus+

Vill du skriva din uppsats eller göra ditt examensarbete utomlands? En väg dit är att ansöka om ett Sida-finansierat Minor Field Studies-stipendium. Då genomför du en mindre fältstudie under åtta veckor i ett låg- eller medelinkomstland som underlag till din kandidat- eller masteruppsats.

Du kan också söka stipendium via Erasmus+ för  datainsamling till uppsats som sker på till exempel ett företag/skola/klinik/labb/sjukhus på heltid och för uppsatsskrivande vid ett lärosäte.

Läs mer om att skriva uppsats utomlands.


 

Stipendier

Är du student eller forskare vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendier från universitetets stipendiestiftelser.

För stipendium till

 • Nordkurs sommarkurs, se Sommarkurser i Norden: Nordkurs, längre upp på den här sidan.
 • Erasmus+, se Sök stipendium Civis Erasmus+, nedan.

Mer om stipendier


 

Sök stipendium Civis Erasmus+ inför HT21 eller VT22

Civis – European Civic University Alliance är en allians inom Erasmus+.

Som student vid Stockholms universitet kan du söka utbytesplats inom Civis oavsett ämnesområde och institutionstillhörighet, på grundnivå, avancerad nivå och doktorandnivå.

Om du blir antagen till ett partneruniversitet inom Civis kan du ansöka om ett Erasmus-stipendium.

Utbytesperiod

Ansökningsperiod
HT21 eller läsåret 2021/22 1–31 mars 2021
VT22 1 mars–6 sep. 2021

 

Mer om Civis Erasmus+

 

Kontakt

För kontakt om Nordkurs sommarkurser, se:

Nordkurs sommarkurser i Norden

Nordkurs sommarkurs i Sverige

Utbyteskoordinator
På denna sida