Stockholms universitet

Baltic Breakfast: Östersjöns miljöhistoria med exemplet skärgårdsströmmingen

Seminarium

Datum: onsdag 15 september 2021

Tid: 08.30 – 09.15

Plats: su.se/ostersjocentrum/balticbreakfast

Fördjupad kunskap behövs om Östersjöns historia – både miljöns och förvaltningen. Det kan bidra till en bättre förvaltning av havet och dess resurser. Hur situationen för strömmingen i Stockholms skärgård sett ut över tid är ett bra exempel på vad man kan lära av historien.


Med stora insatser under lång tid har vissa miljöförhållanden i Östersjön förbättrats, medan andra fortsatt försämras. Historien om Östersjöns miljö och dess näringar, inklusive hur de har förvaltats, är mindre studerad och känd än exempelvis andra basnäringar som skogen, gruvan och jordbruket. Fisket är inget undantag. Bättre kunskap om Östersjöns miljöhistoria kan väcka viktiga frågor och ge oss djupare perspektiv. I förlängningen kan det bidra till en bättre förvaltning, bl a av fisk och andra marina resurser. Verkligheten är sällan svart-vit och en djupare kunskap ger också mer stabil förståelse och bättre underlag för handling, både på politisk nivå och för enskilda aktörer.

Den kraftigt försämrade situationen för strömmingen längs ostkusten har debatterats flitigt den senaste tiden. Dessförinnan har vi sett hur torskfisket försvunnit i Östersjön. Men hur har ostkustens olika fisken utvecklats över tid? Och vad kan detta säga om orsakerna – och om framtiden? En genomgång av historiska uppgifter visar att strömmingsfisket i Stockholms skärgård varit stabilt i århundranden medan torskfisket har varierat kraftigt. Denna kunskap antyder att situationen för strömmingsbestånden är unik och mycket oroande, medan vi å andra sidan inte bör ge upp hoppet om torskbeståndet.

Välkomna på frukostwebbinarium där miljöhistoria relateras till dagens situation för strömmingen.

Medverkande

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, Kungliga Tekniska Högskolan

Henrik Svedäng, docent i fiskebiologi, Stockholms universitets Östersjöcentrum och Havsmiljöinstitutet.

 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie korta frukostseminarier som Östersjöcentrum ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskilt till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor.