Stockholms universitet

Se alla samtalen från samtalsserien om världslitteratur

De tre samtalen från Världslitteraturprogrammets samtalsserie om världslitteratur finns nu tillgängliga online. I samtalsserien summerar Världslitteraturprogrammet sin forskning i tre teman – världslitteratur, resan och översättning. Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik koordinerar samtalsserien, som sker i samarbete med Stockholms universitet och Tranströmerbiblioteket.

Del 1: Om maktförhållanden inom det vi kallar för världslitteratur.

Del 2: Om reseskildringarnas möjligheter och begränsningar, om hur de bidrar till att skapa världar i litteraturen och i journalistiken. Medverkar gör bland andra Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och forskar om litteratur och gränsdragningar mellan språk, folk och nationer, konstarter och medier.

Del 3: Om översättningens roll för författares verk och villkor i en globaliserad värld, om det utbyte som ständigt pågår mellan olika litteraturer i världen.

Läs mer om Världslitteraturprogrammet

Här finns inspelningarna från alla tre samtalen samlade

Foto: Tranströmerbiblioteket, Medborgarplatsen.