Profiles

Sari Vuorenpää

Sari Vuorenpää

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 767 04
E-post sari.vuorenpaa@isd.su.se
Besöksadress Paviljong E-F
Rum 120
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag har arbetat med lärarutbildningen sedan 2007 vid olika lärosäten och jag är legitimerad lärare mot förskola, grundskola och gymnasium med svenska som andraspråk och specialpedagogik som huvudinriktningar. Jag disputerade 2016 inom ämnet svenska språket vid Örebro universitet. Min avhandling Litteracitet genom interaktion har samtal i flerspråkiga miljöer som en central aspekt.

Undervisning

Vid Institutionen för språkdidaktik har jag varit studierektor samt undervisat och varit kursansvarig för ett flertal kurser inom svenskämnena. Inom dessa områden handleder jag och examinerar lärarstudenter på olika nivåer. Läsåret 2018/2019 fick jag även möjligheten att undervisa inom rektorsprogrammet vid Stockholms universitet.

Pågående handledning inom forskarnivå för Cristina Jarl, med start höstterminen 2018.

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är litteracitet ur ett flerspråkighetsperspektiv. 

Från januari 2021 till december 2024 medverkar jag i forskningsprojektet Förskoleklassen - en möjlig arena för läs- och skrivutvecklande undervisning. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

Tidigare forskning:

Läsåret 2019/2020 hade jag ett forskarår vid Uppsala universitet inom forskningsmiljön Studier av Språkliga Praktiker (STOLP: Studies of Language Practices) där forskningen har fokus på olika aspekter av barns och ungas språkliga praktiker i och utanför förskola och skola.

Från februari 2017 till mars 2019 hade jag en postdoktortjänst inom en tvärvetenskaplig satsning med temat Barn, migration och integration. Det övergripande syftet med satsningen var att fördjupa förståelsen för de utmaningar och möjligheter som följer av den stora ökningen av människor, varav många är barn, som kommit och kommer till Sverige under senare tid. Här kan du läsa mer om satsningen och även om mitt projekt:

Barn, migration, integration - om projektet

Litteracitet - en dörröppnare till livet

Presentationer

Litteracitet genom interaktion - om samtalets betydelse inom skrivundervisning. NORDAND, Vasa, 2016.

Textsamtal i ett lärarperspektiv - dialog och interaktion. OFTI, Karlstad, 2016.

You can choose English or Mandarin - Initial assessment of newly arrived pupils in Swedish schools. NERA, Oslo, 2018.

Första mötet med den svenska skolan - interaktion mellan en nyanländ elev och rektorn,
Vem gömmer sig under sängen? - om sagor och didaktiska knutar skolår 1
. ASLA, Karlstad, 2018.

Elevens första möte med kartläggningspedagog. Multilingualism and education, Oslo, 2018.

Kartläggningsprocess med de nyanlända eleverna i fokus,
Den svenska skolbjörnen i digitaliseringens tidsålder,
Spökhistorier: textval och didaktiska konsekvenser i litterära litteracitetskedjor. SMDI, Linköping, 2018.

Modersmålslärare - mycket mer än språklärare. Modersmål, minoritet och mångfald - flerspråkiga identiteter i en nordisk utbildningskontext, Falun, 2018.

Permakultur på liv och död i klassrummet. FERA, Tammerfors, 2018.

Choice of text and didactic knots. NOFA7, Stockholm, 2019.

Kestävä tulevaisuus monikielisyyden voimin (Hållbar framtid genom flerspråkighet). AFinLA, Uleåborg, 2019.

Modersmålslärare - så mycket mer än språklärare. ASLA, Göteborg, 2020.

Elever i flerspråkig skolmiljö, årskurs 9, samtalar om skönlitterär (hög)läsning. SMDI, Malmö, 2020.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2018. Lili-Ann Wolff, Sari Vuorenpää, Pia Sjöblom. Sustainability 10 (11)

    Social change requires new educational planning and sustainable teaching methods. Shaping an environment of care with animals as a part of the daily school life may produce such a change. In this article, we present a transdisciplinary study with the aim of exploring whether raising chickens in a classroom could promote learning, especially sustainability learning, and how. The study employs an ethnographic approach and we have analyzed the data according to interaction analysis. We collected the data in a culturally-diverse Finnish primary school class during May 2018. The data comprise field notes, videos and photographs from indoor and outdoor school activities; interviews and discussions with teachers and students; and, texts and artifacts that were made by students. The results show that having chickens in the classroom not only improved the students’ learning of biology, but also enhanced many other activities. The chicken project became part of a complex learning culture that met several of the aims of the curriculum and in many ways reached beyond the aim of merely learning science. The project became a natural part of sustainability education and promoted the acquisition of knowledge and skills in relation to the ecological and social dimensions of sustainability.

  • 2019. Sari Vuorenpää, Elisabeth Zetterholm. Klassrumsforskning och språk(ande), 187-206
  • 2019. Sari Vuorenpää. Barn, migration och integration i en utmanande tid, 67-86
  • 2018. Sari Vuorenpää.
Visa alla publikationer av Sari Vuorenpää vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 18 november 2020

Bokmärk och dela Tipsa