Profiles

Thomas Thomsen

Thomas Thomsen

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
E-post thomas.thomsen@su.se
Besöksadress Institutionen för svenska och flerspråkighet
Rum D 557
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är grundutbildad tolk i spanska och har en filosofie kandidatexamen (2014) och en filosofie masterexamen (2018) i översättningsvetenskap med inriktning tolkning. För närvarande är jag anställd som doktorand hos Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet.

Forskning

Mitt forskningsprojekt avser att undersöka språkkompetens inom tolkning i offentlig sektor med ett särskilt fokus på kognitiva aspekter. Studien genomförs med tolkar som arbetar mellan svenska och spanska (åt båda hållen) och det tolkmedierade samtalet undersöks utifrån olika faktorer som kan ha ett samband eller påverkan på tolkprocessen. De faktorer som främst kommer att undersökas är tolkningsriktning, tolkningsstrategier och tolkerfarenhet.

Forskningssamarbeten

Medlem i Svenskt nätverk för översättningsvetenskap (SNÖ).

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2018. Thomas Thomsen, Birgitta Englund Dimitrova, Magnus Dahnberg.

    Föreliggande studie undersöker vad språkkompetens och tolkningsriktning har för inverkan på tolkningsstrategier inom tolkning i offentlig sektor. Undersökningen utgår ifrån fyra videoinspelade rollspel som har tolkats av fyra tolkar med olika tolkerfarenhet mellan språken svenska och spanska. Rollspelen utgick från ett manus och rollspelarna uppmanades att utsätta tolkarna för specifika svårigheter på specifika punkter under samtalen. Analysen har utöver observation av videoinspelningar, och transkription av dessa, även utgått från tolkarnas retrospektion, ett språktest och en intervju angående deras språkkompetens. Analysmetoden har dessutom utgått från och replikerat Arumí Ribas och Vargas-Urpis studie (2017) och har genomfört en kvantitativ analys på grundval av Wadensjös sju typer av avvikande återgivningar (1998). Denna analysmetod har visat sig innehålla begränsningar då Wadensjös avvikande återgivningar inte har kunnat användas för att identifiera alla typer av tolkningsstrategier. Studien har dock kunnat fastställa att tolken tillämpar fler tolkningsstrategier till sitt svaga språk än till sitt starka språk men att fortsatt forskning är nödvändig på detta område.

Visa alla publikationer av Thomas Thomsen vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 13 januari 2021

Bokmärk och dela Tipsa