Romansk språkforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Romansk språkforskning
I Corona

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

RomLing: Utlysning av medel tillhörande ledande forskningsområdet Romansk språkforskning HT2020

Du som är tillsvidare anställd forskare/lektor på Romklass och som bedriver forskning inom Romansk språkforskning kan nu söka medel för en forskningsmånad på heltid att använda under VT22 eller HT22. Deadline 27 januari 2021.

Françoise Sullet Nylander, María Bernal, Malin Roitman och Christophe Premat. Foto: Vilhelm Stokstad

Ordval och ideologi – de studerar politiskt språk

I ett tvärvetenskapligt projektet undersöks det politiska språket i romansktalande länder. En sak står klar: det är skillnad på folk och folk.

Romansk språkforskning

Över en miljard människor i världen talar romanska språk som första- eller delat förstaspråk, och av betydligt flera om man räknar in alla andraspråks- och främmandespråksanvändare. De mest utbredda romanska språken är spanska, portugisiska, franska och italienska. Spanska, franska och portugisiska är officiella språk i över trettiotalet länder i världen – i Europa, Syd- och Nordamerika, Afrika och Oceanien. I Europa talas flera andra romanska språk: rumänska, katalanska, galiciska, occitanska, rätoromanska och sardiska.

Vid Romanska och klassiska institutionen vid Stockholms universitet undervisas och forskas det i de fyra stora romanska språken franska, italienska, portugisiska och spanska.

I mars 2011 beslutade rektor om Stockholms universitets nya ledande forskningsområden. Romansk språkforskning är ett av områdena. Mot bakgrund av beslutet bildades nätverket RomLing för forskare i romansk språkvetenskap. Under 2014 gjordes en ny utvärdering och efter denna beslutades det i december 2014 att återigen utse Romansk språkforskning som ett av de ledande områden inom Humanistisk fakultet.
 

Romling kontaktpersoner: