Den romanska språkforskningen vid Stockholms universitet har ett flertal inriktningar, med delvis olika tyngdpunkter i de olika språkämnena. Inom franska står t ex diskursanalys och historisk lingvistik särskilt starkt, inom spanskan har diskurs- och interaktionslingvistik en framträdande roll, och inom portugisiskan är den sociolingvistiska forskningen särskilt betydelsefull. Forskning inom språkinlärning/språkdidaktik samt inom syntax och semantik är starkt representerade i alla språken. Ett tidigare viktigt och på nytt framväxande område är översättningsvetenskap och kontrastiv lingvistik.