Några projekt ingår i flera forskningsområden.

Diskurs- och interaktionslingvistik

EDICE
Mediafranska

Syntax och semantik:

Portugisisk och Spansk konjunktiv: en kognitiv förklaringsmodell