Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier II

Kursen innehåller andra terminens studier i arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier.

Inom ramen för kursen kommer studenten att fortsätta studera grunderna i den arabiska grammatiken, dess form- och ordbildningslära, samt syntax.

Utöver arabisk grammatik, ges övning i att läsa och förstå enklare arabisk text, samt i muntlig och skriftlig språkfärdighet. Kursen innehåller även en delkurs i Mellanösterns litteratur.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra moduler/delkurser.

  Delkurser

  1. Modern standardarabiska III, 10 hp
  Denna delkurs är en fortsättning på delkursen Modern standardarabiska II, 7.5hp (som ges inom ramen för Arabiska med inriktning mot Mellanöstern och Nordafrikastudier I, 30hp) och behandlar även den grunderna i den arabiska grammatiken, dess form- och ordbildningslära, samt syntax. I denna delkurs ligger särskilt fokus på morfologi. Inom ramen för delkursen blir studenten i stort sett klar med det verbala systemet. Delkursen kommer även att behandla annorlunda ordföljd och mer komplicerad syntax.

  2. Textläsning I, 5 hp
  Inom ramen för denna delkurs övar sig studenten i att läsa arabisk text. Studenten kommer, utöver att arbeta med sin läsförståelse, analysera text grammatiskt. Inom ramen för delkursen kommer studenten att inledningsvis bekanta sig med enklare arabiska texter för att sedan läsa texter med mer komplicerad språkstruktur och ordförråd. Delkursen ger också övning i att formulera meningar på arabiska.  

  3. Språkfärdighet II, 7.5hp
  Denna delkurs behandlar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten. Inom delkursen ligger stort fokus på att utveckla studentens ordförråd och förmåga att bilda meningar på arabiska, i både tal och skrift. Studenten ges även övning i att förstå skriven och muntlig kommunikation på arabiska.

  4. Mellanösterns litteratur, 7.5 hp
  Denna kurs ger en introduktion till litteraturhistorien i Mellanöstern. Detta innebär en grundläggande genomgång av den arabiska, persiska, turkiska, kurdiska och hebreiska litteraturen. Särskilt fokus ligger på den arabiska litteraturen. Kursen behandlar klassisk såväl som modern litteratur.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor för VT24 finns i läroplattformen Athena.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Modern standardarabiska III, 10 hp, examineras genom salstentamen.

  Textläsning I, 5 hp, examineras genom salstentamen och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Språkfärdighet II, 7.5 hp, examineras genom muntlig tentamen och två salstentamina.

  Mellanösterns litteratur, 7.5hp, examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift, i form av en hemtentamen, samt en muntlig redovisning av ett skönlitterärt verk.

  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examinator

  Examinator helkurs: Tania al-Saadi
  Modern standardarabiska III: Tania al-Saadi
  Textläsning I: Astrid Ottosson al-Bitar
  Språkfärdighet II: Samim Elias
  Mellanösterns litteratur: Astrid Ottosson al-Bitar

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Mellanösterns språk och kulturer?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Martin Säfström
  Telefon: 08-16 29 43