Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fördjupningskurs i det antika Greklands arkeologi vid Svenska Institutet i Athen

Kursen syftar till att fördjupa studenters förståelse av det antika Greklands förhistoriska och historiska arkeologi. Genom exkursioner, föreläsningar och biblioteksstudier fördjupar du dina kunskaper om arkeologiskt material, utgrävningsplatser, arkitektur, monument och museisamlingar på plats i Grekland.

Kursen syftar till att fördjupa studenters förståelse av det antika Greklands förhistoriska och historiska arkeologi. Denna förståelse uppnås genom kritiska studier av arkeologiskt material, utgrävningsplatser, arkitektur, monument och museisamlingar. Materialet studeras i Athen, såväl som i andra regioner, dit exkursioner företas.

Ansökan görs genom antagning.se och ett motivationsbrev (max. 450 ord) som laddas upp på antagningens hemsida samt skickas till studentadm@ark.su.se.

Parthenontemplet, Akropolis, Athen.
 • Kursupplägg

  Kursen är i delar fysiskt ansträngande. Antagna studenter erhåller ett stipendium om 15 000 kr från Svenska institutet i Athen för täckande av merkostnader. Platsantalet är begränsat. Kursen är 9 veckor lång och ges under höstterminens första del.

  Delkurser

  Fördjupningskursen i det antika Greklands arkeologi vid Svenska institutet i Aten är en fristående kurs om 15 hp.

  Undervisning

  Undervinsingen består av obligatoriska föreläsningar, seminarier och muntliga presentationer i fält och museer.

  Kursmål

  För godkänt resultat ska studenten kunna visa kritisk förståelse och fördjupad kunskap om det källmaterial som används för att studera grekisk arkeologi, topografi och visuell kultur, kunna tillgodogöra sig fördjupad kunskap om relevanta teoribildningar och diskurser samt traditioner inom forskningsfältet, identifiera störra politiska och historiska sammanhang utifrån ett topografiskt och materiellt perspektiv, visa förmåg att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen bestäms utifrån de kursuppgifter som ska redovisas på kursen.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

   

  Kursansvarig
  Studievägledare
  Utbildningsadministratör