Go to this page on our english site

Fördjupningskurs i det antika Greklands arkeologi vid Svenska Institutet i Athen

  • 15 hp

Kursen syftar till att fördjupa studenters förståelse av det antika Greklands förhistoriska och historiska arkeologi. Denna förståelse uppnås genom kritiska studier av arkeologiskt material, utgrävningsplatser, arkitektur, monument och museisamlingar. Materialet studeras i Athen, såväl som i andra regioner, dit

exkursioner företas.

Ansökan görs genom antagningen och ett motivationsbrev (max. 450 ord) som laddas upp på antagningens hemsida samt skickas till anne.hofmann@su.se.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen