Introduktion till astronomi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen består av en introduktion till modern astronomi med en tonvikt på fysikalisk förståelse.

Kursen ger först en bred översikt av universums egenskaper och beståndsdelar, för att sedan behandla hur man observationellt kan erhålla kunskaper om universum och dess utveckling. Kursen behandlar därefter den grundläggande fysiken inom astrofysik, såsom strålningslagar, gaslagar, atomfysik och kärnfysik. Detta tillämpas först på stjärnutveckling och stjärnors slutstadier. Därefter diskuteras planeter och exo-planeter. Näst tar kursen upp galaxer och galaxhopar. Kursen avslutas med grunderna för modern kosmologi.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen