Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till astronomi

I denna kurs kommer du undersöka de fysikaliska processer som verkar i rymden. Du får en översikt av olika forskningsområden inom modern astronomi, och lägger grunden för fördjupade studier inom astrofysik.

Carina nebula
Carina nebula. Image credit: ESO/T. Preibisch

Fokus i denna kurs är att du ska få en bred översikt av universums egenskaper och beståndsdelar. Du undersöker de fysikaliska lagar som är fundamentala i många processer, till exempel gasdynamik, strålningslagar, atomfysik och kärnfysik. Du kommer tillämpa dina kunskaper i fysik för att studera stjärnors bildning och utveckling, men även planetsystem, galaxer och galaxhopar. Vår kunskap om universum bygger till stor del på observationer, och du kommer därför utforska hur dessa kan ge kunskap om de fysikaliska processer som verkar i rymden, och till och med universums utveckling. Detta leder dig in till grunderna för modern kosmologi. Genom denna kurs erhåller du gedigna baskunskaper för att fortsätta med mer specialiserade kurser inom astronomi.

Kursen ges på engelska.

 • Kursupplägg

  Kursen ges under dagtid, och ingår i Kandidatprogrammet i astronomi. Den kan även läsas som fristående kurs. Kursen ges normalt på engelska.

   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Deltagande i föreläsningarna och seminarierna är obligatoriskt.

   

  Examination

  Under kursens gång sker examination genom övningar och muntliga redovisningar i samband med seminarier. I slutet av kursen ges en skriftlig salstentamen. Normalt sker all examination på engelska.

   

  Examinator

  Markus Janson

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Maoz, D., Astrophysics in a Nutshell (second edition), 2016, ISBN-13: 978-0-691-16479-3

 • Kontakt

  Studievägledare och studentexpedition nås via studieinfo@astro.su.se.