Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Lettisk språkkunskap och språkfärdighet IV

Om du blivit antagen till kursen kommer du att få mer information angående registreringen senast tredje veckan i augusti.

Kursen behandlar grammatiska strukturer i lettiskan motsvarande GERS-nivå A2.2 och ger både teoretiska kunskaper om lettiska språket och praktiska språkkunskaper för såväl muntliga som skriftliga kommunikativa sammanhang.

 • Kursupplägg

  Obligatoriska moment: deltagande i diskussioner och seminarier på campus eller via e-mötestjänst, universitetets lärplattform eller annan webbtjänst. Tidsgräns för inlämning av skriftliga uppgifter är obligatoriska inslag i kursen. Fullgörandet av obligatorierna utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination.

  Undervisningen sker på engelska.

  Undervisning

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

   

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • identifiera och analysera grammatiska strukturer i texter på lettiska motsvarande GERS-nivå A2.2
  • översätta texter till lettiska motsvarande GERS-nivå A2.2 med anlitande av hjälpmedel
  • föra en konversation på standardlettiska
  • uttrycka sig skriftligt på standardlettiska.

  Betygskriterier

  BA1164 Betygskriterier (302 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter. Löpande examination sker genom en skriftlig inlämningsuppgift i samband med respektive seminarietillfälle. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examinationen sker på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Om student har ett intyg med rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

  Examinator

  Examinatorer Baltiska språk HT2023 (237 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  OBS! Allt material finns digitalt i modulerna. Som studerande behöver du inte köpa några böcker eller studiematerial.

  1. A1 Laipa. Latviešu valoda. Mācību grāmata, 2014. ISBN 978-9984-829-08-1
  2. A1 Laipa. Latviešu valoda. Darba burtnīca, 2014. ISBN 987-9984-829-09-8
  3. Self-correcting exercises at https://elaipa.lv/Home/A1
  4. Audio files and exercises: https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Laipa/index.html
  5. Inga Klēvere-Velhli, Nikole Naua: Latviešu valoda studentiem, Riga 2012. ISBN 978-9984-815-65-7 (Book and CD)
  6. Dace Prauliņš: Latvian: an essential grammar. Routledge, London, 2012. [Electronic resource]
  7. Dzintra Kalniņa et al: English-Latvian Dictionary/Latvian-English Dictionary. Avots, Riga, 2003. Or any other appropriate dictionary, or online, e.g. http:www.letonika.lv; http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary; https://lv.glosbe.com; etc.
  8. Additional material in the modules (on ATHENA)

   

 • Kontakt

  Studierektor, baltiska språk

  Studierektor, baltiska språk