Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kultur för barn

I den här kursen kommer du att diskutera och analysera kultur för barn såsom litteratur, teater och film. Kursen introducerar och problematiserar också begreppet kultur och dess olika innebörder.

36978007-four-cute-kids-watching-a-movie-at-home-children-having foto mnstudio

Kursen ger dig kunskap om estetiska uttryck inom barnkultur och fokus ligger på vuxenproducerad kultur för barn. Både konstnärlig och marknadsorienterad kultur behandlas. I kursen analyseras och diskuteras estetiska uttryck såsom litteratur, scenkonst, film och tv, musik och visuell kultur för barn, utifrån praktiska exempel. Kursen ger också insikt i olika innebörder av begreppet kultur.

 

Kursen ges på distans och på halvfart.

 

Kultur för barn kan läsas som en fristående kurs, men är också en delkurs i Barnkultur I, 30 hp.