Kultur för barn, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge kunskap om estetiska uttryck inom barnkultur. Fokus ligger på vuxenproducerad kultur för barn i såväl konstnärlig som marknadsorienterad bemärkelse. I delkursen analyseras och diskuteras estetiska uttryck såsom litteratur, scenkonst, film/TV, musik och visuell kultur för barn, utifrån praktiska exempel. Kursen ger också insikt i olika innebörder av begreppet kultur.

Kursen utgör delkurs 2 i Barnkultur I, 30 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen