Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kultur för barn

Kursen introducerar och problematiserar begreppet barnkultur samt ger kunskap om olika former av estetiska uttryck inom barnkultur.

Barnkultur_13019998-sagostund.Mostphotos_Photo_Nic72

Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.
Första halvan av terminen (period A och B) kommer undervisningen ske digitalt/webbaserat, men vissa moment som seminarier i mindre grupper kan komma att ske på campus.

Läs mer på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webbsida om vad som gäller för kursen i höst.

Läs mer: Information till studenter och medarbetare om coronaviruset.

 

Genom föreläsningar som utgår ifrån en rad historiska och samtida exempel ges en överblick över vuxenproducerad litteratur, scenkonst, bild, film, TV och musik för barn.

I seminarier ges möjlighet till fördjupande diskussion samt praktisk övning i analys av estetiska uttryck inom barnkultur.

Förutom traditionell kurslitteratur ingår även skönlitteratur, teaterbesök, filmvisning, studiebesök på Svenska barnboksinstitutet samt workshop om vetenskapligt skrivande.

Kursens lärare är aktiva forskare som undervisar im sitt respektive expertområde.

Kultur för barn kan läsas som en fristående kurs, men är också en delkurs i Barnkultur I, 30 hp.

 • Kursupplägg

  I kursen blandas föreläsningar, med seminarier och studiebesök.

  Undervisning

  Inför varje undervisningstillfälle förväntas man läsa anvisad litteratur. Instuderingsfrågor och andra reflektionsuppgifter hjälper dig att komma väl förberedd till föreläsningar och seminarier.

  Vid seminarierna förväntas studenten delta aktivt, eftersom de till stor del
  bygger på samtal parvis, gruppvis och i helgrupp.

  Under HT20 ges kursen delvis genom webbaserad undervisning. För mer information, läs här.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen.

  Examinator

  Malena Janson, malena.janson@barnkultur.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  På vår hemsida kan du läsa mer om vår organisation.

 • Kontakt

  Vid frågor om t ex antagning, utbildningens innehåll, studievägledning eller annat vänligen kontakta: cbk@barnkultur.su.se