Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kultur för barn

I den här kursen kommer du att diskutera och analysera kultur för barn såsom litteratur, teater och film. Kursen introducerar och problematiserar också begreppet kultur och dess olika innebörder.

36978007-four-cute-kids-watching-a-movie-at-home-children-having foto mnstudio

Kursen ger dig kunskap om estetiska uttryck inom barnkultur och fokus ligger på vuxenproducerad kultur för barn. Både konstnärlig och marknadsorienterad kultur behandlas. I kursen analyseras och diskuteras estetiska uttryck såsom litteratur, scenkonst, film och tv, musik och visuell kultur för barn, utifrån praktiska exempel. Kursen ger också insikt i olika innebörder av begreppet kultur.

Kursen ges helt på distans.

 

Kultur för barn kan läsas som en fristående kurs, men är också en delkurs i Barnkultur I, 30 hp.

 • Kursupplägg

  HT22: v. 35-43 (29/8 – 28/10)

  Undervisning

  Kursens arbetsformer är nätbaserade seminarier och föreläsningar. För att delta i kursen krävs att den studerande har tillgång till fungerande internetuppkoppling samt dator (eller motsvarande enhet) med kapacitet för deltagande i videomöten.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen.

  Examinator

  Malena Janson, malena.janson@barnkultur.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  På vår hemsida kan du läsa mer om vår organisation.

 • Kontakt

  Vid frågor om t ex antagning, utbildningens innehåll, studievägledning eller annat vänligen kontakta: cbk@barnkultur.su.se