Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Smittsamma sjukdomars biologi, orienteringskurs

Varför blir vi sjuka och vilka smittsamma sjukdomar orsakas av virus, bakterier, jästsvampar och protozoer? Hur fungerar kroppens immunförsvar och vacciner? Hur sprids infektioner från djur till människor och varför kan en del infektioner utvecklas till pandemier? Dessa och andra frågor kring smittsamma sjukdomars biologi besvaras på denna högaktuella kurs.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till Institutionen för biologisk grundutbildning! Vi är glada att vi får vara del av din studentupplevelse och bidra till dina framtida framgångar.

För att du ska få en bra start på studierna har vi samlat det viktiga du behöver känna till här. Läs igenom noga och om hör av dig om du har frågor.

Det är ditt ansvar att se till att du är registrerad på rätt kurs. Om du inte registrerar dig så kan din plats gå till en reserv. I god tid innan registrering måste du kontrollera om du är behörig med villkor. Om du har villkor kan du inte registrera dig. Vill du inte ha platsen är det dock viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt, så någon annan kan få chansen att gå kursen.


Undervisning under vårterminen med anledning av Corona

Uppdaterad generell information om vad som gäller vid Institutionen för biologisk grundutbildning under vårterminen kommer att publiceras på länken nedan senast 15e december. Kursspecifik information hittar du i schemat på denna sida senast en månad innan kursstart.

Läs mer om undervisningen på BIG med anledning av Corona


Behörig med villkor

Om du inte uppfyllde alla behörighetskraven för kursen när du ansökte så är du behörig med villkor. Det framgår i ditt antagningsbesked från Antagning.se om du är behörig med villkor. I så fall kan du inte registrera dig eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet.

Kontrollera kraven under "Särskild behörighet" här på kurssidan. För att vara behörig måste alla krav vara godkända.

Så fort du uppfyller kraven så skickar du ett meddelande till studentexpeditionen med följande information:

 • Ämnesrad: Villkor
 • Ditt namn
 • Vilken/vilka kurs(er) du är antagen till

Har du frågor kring ditt villkor kan du kontakta studentexpeditionen.

Läs om behörighet

Registrering

På våra kurser gäller generellt webbregistrering (för praktik och forskningspraktik se nedan). För att kunna webbregistrera dig måste ditt studentkonto vara aktiverat och eventuella villkor bedömda. För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig inom registreringsperioden.

Registreringsperioder våren 2021:

 • Registrering för samtliga kurser öppnar 28e december och stänger en vecka innan kursstart.
 • Examensarbeten på avancerad nivå är öppna för registrering hela terminen.

Om du har problem att registrera dig ska du kontakta vår studentexpedition innan sista registreringsdag. Annars förlorar du platsen på kursen.

Webbregistrera dig här

Praktik och forskningspraktik

Om du har blivit antagen eller fått en reservplats på en av våra praktik eller forskningspraktikkurser ska du kontakta examinatorn för kursen (se "Kursupplägg" på denna sida), och du får då en mall för att skriva arbetsplan. När du skrivit arbetsplanen och fått den godkänd av examinatorn så registrerar vi dig på kursen (ingen webbregistrering). Glöm inte att kontrollera att du uppfyller eventuella villkor (se "Behörig med villkor" ovan).

Funktionsnedsättning

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd kan du ansöka om stöd och anpassningar. Du bör söka så snart som möjligt efter att du blivit antagen för att kunna ta del av bästa möjliga stöd.

Så här ansöker du om stöd

När du har ditt Nais-intyg kontaktar du studievägledaren för ett möte där vi går igenom de anpassningar du rekommenderas. Efter mötet ska du ta kontakt med kursansvariga för de kurser du kommer gå och meddela dem att du blivit beviljad stöd, för att de ska kunna förbereda sig på ett bra sätt.

Lämna återbud

Om du inte längre vill ha din plats så är det viktigt att du lämnar återbud så att en annan sökande kan få platsen. Observera att återbud via Antagning.se endast kan göras innan registreringsperioden börjar. Efter att kursen öppnat för registrering och tre veckor efter kursstart lämnas återbud i Ladok. Återbud senare än tre veckor efter kursstart räknas som avbrott.

Lämna återbud på antagning.se

Läs mer om studieavbrott

Om du har särskilda skäl för att inte kunna påbörja utbildningen så kan du söka om att skjuta upp studierna, så kallat anstånd, till nästa gång utbildningen ges, normalt följande år.

Läs mer om anstånd

Reservplats

Om du har fått en reservplats kan du komma in på din önskade utbildning om någon tackar nej till sin plats. Om det är aktuellt med reservantagning så kontaktas du via e-post en till två veckor innan kursen börjar. Det skickas till den adress du angett på Antagning.se. För praktik eller forskningspraktik se mer information ovan.

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information kring dina studier hos oss.

su.se/big

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Denna kurs kommer tills vidare att ges på distans under VT21.

Kursen kommer att täcka ett brett innehåll där du lär dig om olika mikro-organismer såsom virus, bakterier, jästsvampar och protozoer, och de sjukdomar de orsakar samt om hur immunsystemet fungerar och har utvecklats under evolutionen. Du får också lära dig varför antibiotikaresistens uppstår och hur man kan förhindra det, hur vacciner fungerar och hur de utvecklas. Vidare ingår föreläsningar om smittspridning, epidemiologi och folkhälsovetenskap i kursen. Mot slutet av kursen kommer du att delta i ett seminarium med korta presentationer och gruppdiskussioner som behandlar ett brett spektrum av samhällsaspekter av smittsamma sjukdomar, t.ex. globala perspektiv på smittspridning; befolkningstäthet och socioekonomiska effekter; beredskapssystemet mot epidemier/pandemier; olika typer av diagnostik; integritetsmässiga aspekter av smittspårning; klimatets betydelse för smittspridning osv. Kursen kommer att ge ett översiktligt och dagsaktuellt perspektiv på smittsamma sjukdomar och är lämplig både för dig som är intresserad av gränslandet mellan biologi och medicin, eller har ett yrke som berörs av smittsamma sjukdomars uppkomst, spridning och konsekvenser, och vill få mer faktabaserade kunskaper.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av kvällsföreläsningar och ett seminarium (presentationer och gruppdiskussioner). I första hand kommer dessa att vara på campus, men om Covid-19 situationen kräver kommer föreläsningarna och gruppdiskussionerna istället att ges/utföras på distans via ZOOM.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna 1) redogöra för kunskapsläget kring hur infektionssjukdomar uppkommer, sprids och bekämpas, 2)  redogöra för kunskapsläget kring hur människans immunförsvar är uppbyggt och fungerar, och 3) redogöra för kunskapsläget kring hur vaccination förhindrar sjukdom och epidemier.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov och muntliga redovisning. För att få godkänt på kursen, erhålla registrerade kurspoäng, samt få ett intyg på kursdeltagande krävs följande:

  1: Närvaro på minst 75% av föreläsningarna

  2: Godkänt på ett skriftligt prov efter halva kurstiden

  3. Deltagande i obligatoriskt seminarium inklusive muntlig presentation

  Närvaro kommer att kontrolleras med närvarolista som du själv ansvarar för att fylla i. För att ha chans till högre betyg än E krävs deltagande i den avslutande skriftliga examinationen. Den avslutande skrivningen är frivillig.

  Examinator

  Ylva Engström

  E-mail: ylva.engstrom@su.se

  Tel: +46 8 16 4166

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Ingen obligatorisk kursbok.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning grundnivå