Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Smittsamma sjukdomars biologi, orienteringskurs

Varför blir vi sjuka och vilka smittsamma sjukdomar orsakas av virus, bakterier, jästsvampar och protozoer? Hur fungerar kroppens immunförsvar och vacciner? Hur sprids infektioner från djur till människor och varför kan en del infektioner utvecklas till pandemier? Dessa och andra frågor kring smittsamma sjukdomars biologi besvaras på denna högaktuella kurs.

OBS! Våren 2022 kommer kursen att ges på distans (eller när så är möjligt med hybridundervisning, dvs på campus och distans samtidigt).

Kursen kommer att täcka ett brett innehåll där du lär dig om olika mikro-organismer såsom virus, bakterier, jästsvampar och protozoer, och de sjukdomar de orsakar samt om hur immunsystemet fungerar och har utvecklats under evolutionen. Du får också lära dig varför antibiotikaresistens uppstår och hur man kan förhindra det, hur vacciner fungerar och hur de utvecklas. Vidare ingår föreläsningar om smittspridning, epidemiologi och folkhälsovetenskap i kursen. Mot slutet av kursen kommer du att delta i ett seminarium med korta presentationer och gruppdiskussioner som behandlar ett brett spektrum av samhällsaspekter av smittsamma sjukdomar, t.ex. globala perspektiv på smittspridning; befolkningstäthet och socioekonomiska effekter; beredskapssystemet mot epidemier/pandemier; olika typer av diagnostik; integritetsmässiga aspekter av smittspårning; klimatets betydelse för smittspridning osv. Kursen kommer att ge ett översiktligt och dagsaktuellt perspektiv på smittsamma sjukdomar och är lämplig både för dig som är intresserad av gränslandet mellan biologi och medicin, eller har ett yrke som berörs av smittsamma sjukdomars uppkomst, spridning och konsekvenser, och vill få mer faktabaserade kunskaper.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av kvällsföreläsningar och ett seminarium (presentationer och gruppdiskussioner). I första hand kommer dessa att vara på campus, men några föreläsningar kan komma att hållas via Zoom. Det kan även förekomma att en del föreläsningar hålls på engelska.

  Förväntade studieresultat

  Du hittar de förväntade studieresultaten i kursplanen, se länk till höger på sidan.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov och muntliga redovisning. För att få godkänt på kursen, erhålla registrerade kurspoäng, samt få ett intyg på kursdeltagande krävs följande:

  1: Närvaro på minst 75% av föreläsningarna

  2: Godkänt på ett skriftligt prov efter halva kurstiden

  3. Deltagande i obligatoriskt seminarium inklusive muntlig presentation

  Närvaro kommer att kontrolleras med närvarolista som du själv ansvarar för att fylla i. För att ha chans till högre betyg än E krävs deltagande i den avslutande skriftliga examinationen. Den avslutande skrivningen är frivillig.

  Examinator

  Ylva Engström

  E-mail: ylva.engstrom@su.se

  Tel: +46 8 16 4166

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Ingen obligatorisk kursbok.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning grundnivå