Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Smittsamma sjukdomars biologi, orienteringskurs

 • 7,5 hp

Varför blir vi sjuka och vilka smittsamma sjukdomar orsakas av virus, bakterier, jästsvampar och protozoer? Hur fungerar kroppens immunförsvar och vacciner? Hur sprids infektioner från djur till människor och varför kan en del infektioner utvecklas till pandemier? Dessa och andra frågor kring smittsamma sjukdomars biologi besvaras på denna högaktuella kurs.

Kursen kommer att täcka ett brett innehåll där du lär dig om olika mikro-organismer såsom virus, bakterier, jästsvampar och protozoer, och de sjukdomar de orsakar samt om hur immunsystemet fungerar och har utvecklats under evolutionen. Du får också lära dig varför antibiotikaresistens uppstår och hur man kan förhindra det, hur vacciner fungerar och hur de utvecklas. Vidare ingår föreläsningar om smittspridning, epidemiologi och folkhälsovetenskap i kursen. Mot slutet av kursen kommer du att delta i ett seminarium med korta presentationer och gruppdiskussioner som behandlar ett brett spektrum av samhällsaspekter av smittsamma sjukdomar, t.ex. globala perspektiv på smittspridning; befolkningstäthet och socioekonomiska effekter; beredskapssystemet mot epidemier/pandemier; olika typer av diagnostik; integritetsmässiga aspekter av smittspårning; klimatets betydelse för smittspridning osv. Kursen kommer att ge ett översiktligt och dagsaktuellt perspektiv på smittsamma sjukdomar och är lämplig både för dig som är intresserad av gränslandet mellan biologi och medicin, eller har ett yrke som berörs av smittsamma sjukdomars uppkomst, spridning och konsekvenser, och vill få mer faktabaserade kunskaper.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av kvällsföreläsningar och ett seminarium (presentationer och gruppdiskussioner). I första hand kommer dessa att vara på campus, men om Covid-19 situationen kräver kommer föreläsningarna och gruppdiskussionerna istället att ges/utföras på distans via ZOOM.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna 1) redogöra för kunskapsläget kring hur infektionssjukdomar uppkommer, sprids och bekämpas, 2)  redogöra för kunskapsläget kring hur människans immunförsvar är uppbyggt och fungerar, och 3) redogöra för kunskapsläget kring hur vaccination förhindrar sjukdom och epidemier.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov och muntliga redovisning. För att få godkänt på kursen, erhålla registrerade kurspoäng, samt få ett intyg på kursdeltagande krävs följande:

  1: Närvaro på minst 75% av föreläsningarna

  2: Godkänt på ett skriftligt prov efter halva kurstiden

  3. Deltagande i obligatoriskt seminarium inklusive muntlig presentation

  Närvaro kommer att kontrolleras med närvarolista som du själv ansvarar för att fylla i. För att ha chans till högre betyg än E krävs deltagande i den avslutande skriftliga examinationen. Den avslutande skrivningen är frivillig.

  Examinator

  Ylva Engström

  E-mail: ylva.engstrom@su.se

  Tel: +46 8 16 4166

 • Kontakt

  Kansliet

  info.big@su.se
  För mer kontaktuppgifter och information se kansliet.

  Studievägledare

  Lisa Weingartner, elisabet.weingartner@su.se

  För mer kontaktuppgifter och information se studievägledning.