Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fysiologi

  • 15 hp

Fysiologi behandlar sambanden mellan struktur och funktion på cell-, vävnads-, organ- och organismnivå hos flercelliga organismer. Förutom att beskriva funktioner ställer fysiologi också frågor om varför och hur. Kursen kräver tidigare högskolestudier i kemi och ingår i kandidatprogrammen i biologi, marinbiologi och molekylärbiologi, men kan också i mån av plats läsas som fristående kurs.Kursen ges januari - mars.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.