Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fysiologi

Fysiologi behandlar sambanden mellan struktur och funktion på cell-, vävnads-, organ- och organismnivå hos flercelliga organismer d.v.s. hos både växter och djur.

Förutom att beskriva funktioner ställer fysiologi också frågor om varför och hur.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Växtfysiologi (teori och laborationer), 6 hp

  Zoofysiologi (teori och laborationer), 9 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, demonstrationer, preparatgenomgångar, grupparbeten,seminarier, arbete med instuderingsfrågor samt muntliga och skriftliga redovisningar.

  Förväntade studieresultat

  Du hittar de förväntade studieresultaten i kursplanen, se länk till höger på sidan.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftliga och/eller muntliga prov.

  Examinator

  Tore Bengtsson (Zoofysiologi)

  E-mail: tore.bengtsson@su.se

  Maria Greger (Växtfysiologi)

  E-mail: maria.greger@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Raven m.fl. The Biology of Plants. 8:e uppl. 2012. Freeman.

  Sadava m.fl. Life. 12:e uppl. 2020. Macmillan. ISBN: 97813.

   

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Försöksdjursfri variant

  I kursen ingår moment med försöksdjur, exempelvis dissektioner. Försöken har godkänts av djurförsöksetiska nämnden. En försöksdjursfri version av kursen erbjuds som alternativ för studenter som inte vill ta del i dessa moment. Den försöksdjursfria versionen ger inte behörighet till vissa påbyggnadskurser. För mer information om hur valet påverkar din fortsatta utbildning kontakta studievägledaren. Om du vill gå den försöksdjursfria versionen av kursen ska du kontakta studentexpeditionen senast första dagen på kursen.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning grundnivå