Fysiologi, 15 hp

Om kursen

Fysiologi behandlar sambanden mellan struktur och funktion på cell-, vävnads-, organ- och organismnivå hos flercelliga organismer. Förutom att beskriva funktioner ställer fysiologi också frågor om varför och hur. Kursen kräver tidigare högskolestudier i kemi och ingår i kandidatprogrammen i biologi, marinbiologi och molekylärbiologi, men kan också i mån av plats läsas som fristående kurs.Kursen ges januari - mars.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen