Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Bevarandebiologi

Utrotning av biologisk mångfald är ett stort problem. Bevarandebiologin avser att förstå processerna samt hitta sätt att minska förlust av biodiversitet.

Du får en bred och praktiskt förankrad introduktion till ämnet med fokus på bevarandeekologi och bevarandegenetik. Förståelse för förlopp som styr populationers överlevnad står i centrum, och du får kunskap kring sårbarhetsanalyser och avel av hotade djur.

Läs mer på kursens engelska sida