Bevarandebiologi, 15 hp

Om kursen

Utrotning av biologisk mångfald är ett stort problem. Bevarandebiologin avser att förstå processerna samt hitta sätt att minska biodiversitetsförlust. Du får en bred, praktiskt förankrad, introduktion till ämnet med fokus på bevarandeekologi och bevarandegenetik. Förståelse för förlopp som styr populationers överlevnad står i centrum, och du får kunskap kring sårbarhetsanalyser och avel av hotade djur. Kursen ges mars - juni.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen