Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Bevarandebiologi

  • 15 hp

Utrotning av biologisk mångfald är ett stort problem. Bevarandebiologin avser att förstå processerna samt hitta sätt att minska biodiversitetsförlust. Du får en bred, praktiskt förankrad, introduktion till ämnet med fokus på bevarandeekologi och bevarandegenetik. Förståelse för förlopp som styr populationers överlevnad står i centrum, och du får kunskap kring sårbarhetsanalyser och avel av hotade djur. Kursen ges mars - juni.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.