Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Stamceller i utvecklings- och cancerbiologi

  • 15 hp

Kursen behandlar de molekylära mekanismer som reglerar stamcellers tillväxt och differentiering under utveckling och i cancer. Mekanismer för cell differentiering och de-differentiering, reprogrammering, induktion av pluripotenta celler, samt de signalvägar som styr dessa processer kommer att belysas. Viktiga aspekter av stamcells reglering, såsom epigenetiska förändringar, närvaro av en nisch, samt asymmetrisk celldelning behandlas. Medicinska tillämpningar, framförallt stamcellsterapi och konsekvenser av cancer-stamcellsbegreppet för cancerbehandling, kommer att diskuteras. Kursen ges januari - mars.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.