Stamceller i utvecklings- och cancerbiologi, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar de molekylära mekanismer som reglerar stamcellers tillväxt och differentiering under utveckling och i cancer. Mekanismer för cell differentiering och de-differentiering, reprogrammering, induktion av pluripotenta celler, samt de signalvägar som styr dessa processer kommer att belysas. Viktiga aspekter av stamcells reglering, såsom epigenetiska förändringar, närvaro av en nisch, samt asymmetrisk celldelning behandlas. Medicinska tillämpningar, framförallt stamcellsterapi och konsekvenser av cancer-stamcellsbegreppet för cancerbehandling, kommer att diskuteras. Kursen ges januari - mars.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen