Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Stamceller i utvecklings- och cancerbiologi

Kursen behandlar de molekylära mekanismer som reglerar stamcellers tillväxt och differentiering under utveckling och i cancer.

Mekanismer för cell differentiering och de-differentiering, reprogrammering, induktion av pluripotenta celler, samt de signalvägar som styr dessa processer kommer att belysas. Viktiga aspekter av stamcellsreglering, såsom epigenetiska förändringar, närvaro av en nisch, samt asymmetrisk celldelning behandlas. Medicinska tillämpningar, framför allt stamcellsterapi och konsekvenser av cancer-stamcellsbegreppet för cancerbehandling, kommer att diskuteras. Kursen ges på engelska. För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.