Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samhällsorienterande ämnen för lärare i åk 1-3, 15 hp (1-15) - ingår i Lärarlyftet II

Kursen är en uppdragsutbildning och ges inom ramen för Lärarlyftet. Kursen vänder sig till lärare som undervisar i årskurs 1-3.

Kursen syftar till att deltagarna utifrån praktiska exempel ska kunna reflektera över och argumentera för val av innehåll, arbetsformer och former för kunskapskontroll i förhållande till ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska begrepp och modeller.

Undervisningen utgår från de enskilda ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap och har en ämnesövergripande inriktning.

Innehållet i kursen ansluter nära till kursplanerna för samhällsorienterande ämnen i åk 1-3 och deras teman Att leva tillsammans, Att leva i närområdet, Att leva i världen och Att undersöka verkligheten. Ämnesteori och ämnesdidaktik vävs samman och exempel på innehåll i kursen är:

 • Hur närsamhället och den egna hemorten, Sverige och världen kan studeras
 • Hur människor förr i tiden livnärde sig, arbetade, bodde, klädde sig, umgicks och firade högtid
 • Hur existentiella frågor och värderingar kan behandlas i mångkulturella grupper
 • Hur barnrättskonventionen, demokrati, etnicitetsfrågor och globalisering kan behandlas ur ett hållbart perspektiv

Kursen ges ej HT 2022.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, gruppövningar och exkursion.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter i form av tre hemtentamina, samt ett muntligt och skriftligt presenterat temaarbete.

  Examinator

  Anna Jonsson

  Caroline Klintborg

  Gunilla Granath Zillén

  Maja Torres Madzar

  Martin Karlsson

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information

  Genom Lärarlyftet kan du som är lärare öka din behörighet och förbättra din ämneskunskap. Från och med nu kan alla som har en lärarexamen eller en lärarlegitimation söka kurserna. Kravet på att undervisa i det ämne man vill studera är borttaget.

  Läs mer på Skolverkets webb

   

 • Kontakt

  Kursansvariga lärare
  Anna Jonsson, anna.jonsson@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se