Samhällsorienterande ämnen för lärare i åk 1-3, 15 hp (1-15) - ingår i Lärarlyftet II, 15 hp

Om kursen

Vill du undervisa i år 1-3 i SO? Då kan du studera grundläggande ämnesteori och ämnesdidaktik om

- Närsamhället, hembygden, Sverige och världen

- Hur människor livnärde sig förr, arbetade och bodde, umgicks och firade högtider

- Existentiella frågor, olika religioner och kulturtraditioner

- Barnrättskonventionen, demokrati, etnicitets- och internationaliseringsfrågor.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen