Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Psykolingvistiska perspektiv på tvåspråkighet och andraspråksinlärning

Kursen syftar till att ge kunskaper om tvåspråkighet från ett psykolingvistiskt, neurolingvistiskt och kognitivt perspektiv.

Kursen fokuserar på några av de mest centrala frågorna inom fältet tvåspråkighet från ett psyko- och neurolingvistiskt perspektiv, så som startålderns roll vid språktillägnande, frågan om slutbehärskning, tvärspråkligt inflytande, samt individuella skillnader. Dessa frågor kommer att behandlas utifrån aktuella teoretiska modeller för tvåspråkig språkrepresentation och språkprocessning.

Kursen undersöker även förhållandet mellan språk och kognition samt ger en orientering i metoder inom psyko-/neurolingvistisk tvåspråkighetsforskning.

Kursen ges på engelska och du hittar all information om kursen på den engelska sidan:

The Psycholinguistics of Bilingualism and Second Language Acquisition