Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psyko- och neurolingvistiska perspektiv på tvåspråkighet och andraspråksinlärning – fördjupningskurs

Kursen ger fördjupade kunskaper om psyko- och neurolingvistisk forskning om tvåspråkighet – dess huvudfrågor, metoder och resultat.

Kursen syftar särskilt till att ge fördjupade kunskaper om teori och metod samt insikter i vetenskapliga arbetssätt inom området tvåspråkighetsforsknings psyko- och neurolingvistiska inriktningar. Det senare inbegriper även utveckling av praktiska kunskaper i experimentdesign och -utförande, analys och presentation av kvantitativa data, samt förankring av dessa i gällande forskningsetiska normer.

Kursen ges på engelska och du hittar all information om kursen på den engelska sidan:

Advanced Studies on the Psycho- and Neurolinguistics of Bilingualism and Second Language Acquisition

 • Kursupplägg

  Undervisning

  • Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
  • Fullgörandet av obligatoriet utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande skriftlig examination.
  • Undervisningsspråket är engelska

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2021-09-01) (803 Kb)

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tvåspråkighet