Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Psyko- och neurolingvistiska perspektiv på tvåspråkighet och andraspråksinlärning – fördjupningskurs

Kursen ger fördjupade kunskaper om psyko- och neurolingvistisk forskning om tvåspråkighet – dess huvudfrågor, metoder och resultat.

Kursen syftar särskilt till att ge fördjupade kunskaper om teori och metod samt insikter i vetenskapliga arbetssätt inom området tvåspråkighetsforsknings psyko- och neurolingvistiska inriktningar. Det senare inbegriper även utveckling av praktiska kunskaper i experimentdesign och -utförande, analys och presentation av kvantitativa data, samt förankring av dessa i gällande forskningsetiska normer.

Kursen ges på engelska och du hittar all information om kursen på den engelska sidan:

Advanced Studies on the Psycho- and Neurolinguistics of Bilingualism and Second Language Acquisition