Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Empiriska metoder i nationalekonomi I

Kursen syftar till att ge studenten förståelse för de statistiska metoder som behövs för att kunna analysera ekonomiska problem empiriskt.

De analysverktyg och begrepp som lärs ut under kursen används inom en rad olika professioner alltifrån offentlig administration till finansiell analys och marknadsföring.

Mer information på kursens engelska sida