Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Spanska, Förberedande kurs I

Spanska är det mest utbredda av de romanska språken. Stockholms universitet erbjuder kurser i spanska på nybörjarnivå för dig som vill börja lära dig om den spansktalande världen och det spanska språket. Du kommer studera grammatik, ordförråd och öva upp framför allt din skriftliga språkfärdighet.

Valparaíso_Color_Patrimonial Foto_Tania Ruiz CC BY-SA 3.0 Wiki Commons.jpg
Foto: Tania Ruiz CC BY-SA 3.0 Wiki Commons - Chile - "Valparaíso Color Patrimonial"

Spanska, förberedande kurs I är en ren nybörjarkurs à 15 högskolepoäng och riktar sig till dig som saknar tidigare förkunskaper i spanska. Kursen ger grundläggande kunskaper i spanska och fokuserar på  skriftlig språkfärdighet. Studietakten är hög och förutsätter intensiva studier. Kursen syftar till att ge nödvändiga kunskaper för att studera spanska vidare på kursen Spanska, Förberedande kurs II på höstterminen. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker undervisningen både på spanska och på svenska.

 

 • Kursupplägg

  Godkänd kurs ger behörighet till Spanska Förberedande kurs II, 15 hp.

  Delkurser

  Du kommer att läsa följande två delkurser à 7,5 högskolepoäng var: Grammatik I och Text- och ordkunskap I.

  Grammatik I, 7,5 högskolepoäng 

  Delkursen innehåller genomgång och systematisk träning av spanskans grundläggande språkstruktur. Delkursen examineras genom kontrollskrivningar och ett skriftligt prov. 

  Text- och ordkunskap I, 7,5 högskolepoäng 

  I delkursen ingår läsning av enkla texter samt träning i skriftlig uttrycksfärdighet. Ordkunskapen behandlar ord och uttryck från det centrala spanska ordförrådet med kommunikativa mål såsom att kunna presentera sig samt att berätta om sin vardag skriftligen på en enklare nivå. I samband med textläsning presenteras och tränas även spanskans uttalsregler och hörförståelseövningar ingår.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Både undervisningen och examination sker på spanska och svenska.

  Allmänt

  På lärplattformen Athena lägger lärarna upp kompletterande material som du förväntas ta del av. Här finns bland annat övningsmaterial. Ytterligare förtydliganden av kursens innehåll och genomförande finner du här. På lärplattformen kan du också se meddelanden från lärarna till studenterna, det är därför viktigt att du uppdaterar dig regelbundet med vad som händer på Athena. I kursplanen anges vad du förväntas kunna efter varje genomförd delkurs. Tveka inte att fråga läraren om du undrar över något.

  Du måste anmäla dig till salstentamen senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor vid Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och källhänvisning. En hemuppgift får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så leder det till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet (regelbok 2).

  Examination

  Examination sker på spanska och svenska. Vid distansundervisning examineras kursen genom en digital examination på distans med stöd av  realtidsströmning.                                                                                           Digital examination på distans med stöd av realtidsströmning kräver att studenten har en dator (med Internetuppkoppling, mikrofon och kamera) och en extern kamera (se instruktioner på kursbeskrivningen på institutionens webbsida). Under digital examination sker en personuppgiftsbehandling i form av en ID-kontroll.

  Examinator

  Tamara Strugo

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Tamara Strugo

 • Kontakt