Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Cervantes och den moderna romanen

Stockholms universitet erbjuder nu en kurs på engelska om författaren Miguel de Cervantes och hans grundläggande roll i uppkomsten av den moderna romanen, från Barocken till Postmodernismen.

Cap_III_Quixote_a_velar_armas
Foto: Gustave Doré, Public domain, via Wikimedia Commons

Kursen behandlar Cervantes epok utifrån litterära, historiska och sociala sammanhang med fokus på hur Don Quijote medför en ny syn på litteratur som sedan har fått stor inverkan på världslitteraturen i sin egenskap av skapare av den moderna romanen. Kursen ger en inblick i den aktuella historiska och sociokulturella kontexten med fokus på övergången från Renässans till Barock samt på aktuella litterära strömningar och genrer (riddar-, pikareskromanen m.fl.), samt inblick i modern litteraturteori och begrepp (såsom ’ingenio’).

 

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i menyn till höger. I den här beskrivningen förtydligar vi hur genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av lärarna under lektionerna. Tveka inte att fråga lärarna om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema”. Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Undervisning

  Undervisningen sker på engelska men studenterna kan även läsa översättningar till svenska eller på spanska när dessa finns tillgängliga

  Examination

  Kursen examineras genom en digital salstentamen. Examinationen sker på engelska, svenska eller spanska. För allmän information om fusk och plagiering, se även Stockholms universitets regelbok om regler för tentamen och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Examinator

  Juan Carlos Cruz Suárez

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kontakt

  Studentexpedition - italienska och spanska
  Studievägledare spanska, portugisiska, grekiska & latin