Finska II B, 15 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade teoretiska kunskaper om finska språket och utökad muntlig och skriftlig språkfärdighet samt fördjupad textförståelse. På kursen behandlas vidare samtida kulturella företeelser i Finland och i Sverige.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen