Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Finska, kandidatkurs

Kursen utgör termin tre inom studier i finska och består av dels ett självständigt arbete om 15 hp och dels av fyra delkurser som erbjuder teoretisk och praktisk ämnesfördjupning i det finska språket och den finska litteraturen.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen behandlar teorier och modeller inom finsk språkvetenskap och litteraturvetenskap. Du får övning i skriftlig färdighet med tonvikt på vetenskapligt skrivande. Finlandssvensk och sverigefinsk litteraturhistoria och folkdiktningen i Finland behandlas och du läser och analyserar enskilda texter och verk som anknyter till de litteraturhistoriska studierna. På kursen skriver du även ett examensarbete för kandidatexamen.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fem delkurser.

  Delkurser

  Finsk språkvetenskap, 6 hp

  Delkursen behandlar grundläggande teorier och modeller inom finsk språkvetenskap.

  Finsk litteraturhistoria och litteraturvetenskap, 4 hp

  Delkursen behandlar teoribildning och forskningsmetoder inom finsk litteraturvetenskap.

  Finsk skönlitteratur, 2 hp

  På delkursen analyseras finska och sverigefinska skönlitterära texter.

  Vetenskapligt skrivande, 3 hp

  Delkursen behandlar skriftlig färdighet med fokus på akademiska genrer och vetenskapligt skrivande. Val och begränsning av uppsatsämne, val av material och vetenskaplig litteratur, värdering av källor samt uppsatsstruktur behandlas.

  Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

  Delkursen omfattar skrivandet av ett skriftligt examensarbete. Muntligt försvar av examensarbetet på ett seminarium och en muntlig opposition av en annan students examensarbete ingår.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning, eller egen inläsning och handledning. Undervisningen sker på finska. Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska, kandidatkurs (701 Kb)

  Examination

  Examinationen sker på finska.

  Finsk språkvetenskap, 6 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av
  hemtentamen.

  Finsk litteraturvetenskap, 4 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.

  Finsk skönlitteratur, 2 hp

  Delkursen examineras genom ett individuellt muntligt prov med examinator.

  Vetenskapligt skrivande, 3 hp

  Delkursen examineras genom fyra skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

  Delkursen examineras genom skriftligt examensarbete, ventilering av det skriftliga examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska (210 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra forskare och forskningsämnen

 • Kontakt

  Studievägledare, finska