Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska, kandidatkurs

Kursen utgör termin tre inom studier i finska och består av dels ett självständigt arbete om 15 hp och dels av fyra delkurser som erbjuder teoretisk och praktisk ämnesfördjupning i det finska språket och den finska litteraturen.

Kursen behandlar teorier och modeller inom finsk språkvetenskap och litteraturvetenskap. Du får övning i skriftlig färdighet med tonvikt på vetenskapligt skrivande. Finlandssvensk och sverigefinsk litteraturhistoria och folkdiktningen i Finland behandlas och du läser och analyserar enskilda texter och verk som anknyter till de litteraturhistoriska studierna. På kursen skriver du även ett examensarbete för kandidatexamen.

Kursen ges både på helfart och på halvfart med början på höstterminen. Kursen kan ingå i olika kandidatprogram eller läsas som en fristående kurs.

Om du läser kursen på heltid avlägger du samtliga delkurser på höstterminen. Om du läser kurser på halvfart kommer du att läsa delkurserna med undervisning på höstterminen (15 hp) och skriva examensarbetet på vårterminen (15 hp).

OBS. Webbaserad undervisning under vårterminen 2021 med anledning av covid-19

Avdelningen för finska har lagt all utbildning digitalt under vårterminen 2021. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och mikrofon. Även tentorna ordnas digitalt under vårterminen. Kontakta gärna studievägledaren i finska (studievagledare@finska.su.se) om du har några frågor.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fem delkurser.

  Delkurser

  Finsk språkvetenskap, 6 hp

  Delkursen behandlar grundläggande teorier och modeller inom finsk språkvetenskap.

  Finsk litteraturhistoria och litteraturvetenskap, 4 hp

  Delkursen behandlar finsk litteraturvetenskap, finlandssvensk och sverigefinsk litteratur och folkdiktningen i Finland.

  Finsk skönlitteratur, 2 hp

  I delkursen analyseras enskilda skönlitterära texter och verk avseende finlandssvensk och sverigefinsk litteratur och folkdiktningen i Finland.

  Skriftlig färdighet, 3 hp

  På delkursen övas skriftlig färdighet med tonvikt på vetenskapligt skrivande.

  Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

  Delkursen omfattar skrivandet av ett examensarbete. 

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och handledning. Undervisningen sker på finska.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Finska, kandidatkurs (237 Kb)

  Examination

  Examinationen sker på finska.

  Finsk språkvetenskap, 6 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig uppgift i form av hemtentamen.

  Finsk litteraturhistoria och litteraturvetenskap, 4 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig uppgift i form av hemtentamen.

  Finsk skönlitteratur, 2 hp

  Delkursen examineras genom ett individuellt muntligt prov.

  Skriftlig färdighet, 3 hp

  Delkursen examineras genom fyra inlämningsuppgifter (loggbok, mindre uppsats, romananalys, sakprosa).

  Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

  Delkursen examineras genom ett examensarbete.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i finska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Efter kursen

  Efter avklarad kurs är du behörig att söka kurser i finska på avancerad nivå.

 • Möt oss

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@finska.su.se.