Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska, Syntax

Kursen ger fördjupade kunskaper i finsk syntax. Du bekantar dig med olika aktuella syntaktiska teorier och modeller och deras tillämpning på finskans syntaktiska särdrag.

Analyser och fallstudier ingår i kursen, och de kan beröra teoretiska synvinklar på specifika syntaktiska konstruktioner i finskan eller syntaktiska särdrag hos specifika finska varieteter som sverigefinska.

Kursen kan läsas både som en fristående kurs och som en del av Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot finska eller Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot finsk litteratur. Kursen ges på höstterminen.

OBS. Webbaserad undervisning under vårterminen 2021 med anledning av covid-19

Avdelningen för finska har lagt all utbildning digitalt under vårterminen 2021. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och mikrofon. Även tentorna ordnas digitalt under vårterminen. Kontakta gärna studievägledaren i finska (studievagledare@finska.su.se) om du har några frågor.