Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Finska, Syntax

Kursen ger fördjupade kunskaper i finsk syntax. Du bekantar dig med olika aktuella syntaktiska teorier och modeller och deras tillämpning på finskans syntaktiska särdrag.

Analyser och fallstudier ingår i kursen, och de kan beröra teoretiska synvinklar på specifika syntaktiska konstruktioner i finskan eller syntaktiska särdrag hos specifika finska varieteter som sverigefinska.

Kursen kan läsas både som en fristående kurs och som en del av Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot finska eller Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot finsk litteratur. Kursen ges på höstterminen.