Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Genomförande

Kursen förutsätter att du har en formulerad affärsidé att förverkliga, liksom ett genuint intresse för att fullfölja denna affärsidé i ett eget företag. Kursen, som ges på engelska, fokuserar på att stödja dig i beslut och andra åtgärder i det nya företaget.

Kursens bygger på erfarenheter från aktiva företagare och följer den typiska stegen i en ny satsning, som börjar med utvärdering och förbättring av den befintliga affärsidén, för att gå vidare till resurser (tillgång till riskkapital, interna resurser), marknad och kommunikationsplaner m.m. Kursen kommer att fokusera på:

Strategi (Vad?) – D.v.s. marknader, erbjudanden, affärsidé, komma igång och inrätta en styrelse

Människor (Vem?) – D.v.s. företagarteamet, rekrytering och motivation

Operativt arbete (Let's do it!) – D.v.s. förvaltning/kultur, försäljning/marknadsföring, produktion och förhandling.

Teoretiskt kopplar kursen ihop möjlighetsbaserade modeller för entreprenörskap och nyföretagande, samt en kontextuell syn på den företagsskapande processen (det vill säga idén att själva karaktären hos företagets skapandeprocess är beroende på typ av verksamhet, som till exempel bioteknik, finans eller miljötekniksektorn).

Studenter med de bästa affärsprojekten kommer att få chansen att presentera dem för en panel av entreprenörer och riskkapitalister.

Denna kurs kan inte läsas samma termin som kursen Idégenerering.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.