Affärsmodellen, 7,5 hp

Om kursen

Flertalet kända och ledande företag såsom McDonalds, Microsoft, Xerox, GE, Amazon, H & M, Dell, eBay, Lego, Federal Express med flera har mycket av sin framgång och tillväxt att tacka innovativ affärsmodellering. Trots det är lärande om företags tillväxt idag primärt fokuserad på teknisk innovation, produkt och/eller tjänsteinnovation samt processinnovation. Innovation av affärsmodeller är dock eftersatt som förklaringsmodell för företags tillväxt. Denna kurs har ett praktiskt tillvägagångssätt för att förstå och skapa affärsmodeller. Genom att bryta ner befintliga affärsmodeller i grundläggande beståndsdelar, analysera nuvarande eller syntetisera nya modeller, syftar denna kurs till att placera innovation av affärsmodeller i centrum av entreprenöriellt värdeskapande.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen