Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Affärsmodellen

Flertalet kända och ledande företag såsom McDonalds, Microsoft, Xerox, GE, Amazon, H & M, Dell, eBay, Lego, Federal Express med flera har mycket av sin framgång och tillväxt att tacka innovativ affärsmodellering. Trots det är lärande om företags tillväxt idag primärt fokuserad på teknisk innovation, produkt och/eller tjänsteinnovation samt processinnovation. Innovation av affärsmodeller är dock eftersatt som förklaringsmodell för företags tillväxt. Denna kurs har ett praktiskt tillvägagångssätt för att förstå och skapa affärsmodeller. Genom att bryta ner befintliga affärsmodeller i grundläggande beståndsdelar, analysera nuvarande eller syntetisera nya modeller, syftar denna kurs till att placera innovation av affärsmodeller i centrum av entreprenöriellt värdeskapande.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.