Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskapsfilosofi I

Kursen behandlar de viktigaste frågorna som har ställts inom vetenskapsfilosofin sedan 1900-talets början. Kursen förmedlar en grundläggande kännedom om teoretiskt filosofiska problem som aktualiseras av vetenskapen, samt några av de mest inflytelserika förslagen till lösningar på dessa.

Registrering

I god tid före kursstart skickas mail ut till alla antagna studenter, med information och instruktioner. Antagna studenter förväntas registrera sig själva (webregistrering).

 • Kursupplägg

  Mer om kursens innehåll

  Hur fungerar vetenskapliga slutledningar? Hur får vetenskapliga teorier stöd av empiri? Hur och till vilken grad är empiri teoriberoende? Hur utvecklas vetenskapliga teorier över tid? Vad är en vetenskaplig förklaring? Vad är en naturlag? Vad är ett orsakssamband? Vad beskrivs egentligen av en vetenskaplig teori?

  För vidare beskrivning: se kursplanen.

  Kursinnehållet är lämpligt i synnerhet för studenter som antingen har minst en termins studier i teoretisk filosofi, eller minst en termins högskolestudier inom någon vetenskaplig disciplin, bakom sig.

  Läroplattform: Läsanvisningar, detaljerad kursplanering, mm kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Lärare höstterminen 2023:  James Nguyen och Guillerme Franzmann

  Undervisningsspråk höstterminen 2023: engelska

  Undervisningsform: Undervisningen kommer att utgöras av föreläsningar och diskussioner. Se kursplan för närvarokrav.

  Examination: Kursen examineras med två stycken hemuppgifter.

  Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskalan: Se kursplanen.

  Betygskriterier: Hittas på kursens Athenasida inför kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Lärare Siska de Baerdemaeker

  Studievägledare Sama Agahi

  Sama.Agahi@philosophy.su.se

  Studierektor Mattias Högström

  mattias.hogstrom@philosophy.su.se

  Expeditionen