Franska, förberedande kurs I, 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper för att fortsätta studera franska på högre nivåer. Kursen fokuserar på muntlig och skriftlig språkfärdighet.

Kursen kräver inte några förkunskaper i franska. Föreläsningarna ges på svenska. Studietakten är hög och förutsätter intensiva studier. Godkänd kurs ger behörighet till Franska, förberedande kurs II vid Stockholms universitet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen