Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Franska, förberedande kurs I

Franska, förberedande kurs I, riktar sig främst till dig som är nybörjare i franska, dvs. som saknar förkunskaper i språket. Kursen ger kunskaper och färdigheter i franska motsvarande nivå A1 enligt GERS-skalan. Den lägger också en grund för fortsatta studier i språket på universitetsnivå, Franska Förberedande kurs II.

Bild till kurssida FR011A. Foto från Clara Franceschi-Unsplash
Foto: Eddie Junior - Unsplash

I likhet med andra världsspråk uppvisar franskan en mängd olika varieteter. Innehållet på nybörjarkursen utgår dock främst från ett Frankrikeperspektiv, beträffande såväl grammatik, vokabulär och uttal som kultur och geografi.

På seminarierna varvas teoretiska, grammatiska moment med muntliga och skriftliga övningar som ger tillfälle att träna på det moment som just behandlats. Texter, övningar och audiovisuellt material anlägger ofta ett kommunikativt perspektiv och är tänkta att återspegla den franska som används i dag. Innehållsmässigt kopplas materialet i möjligaste mån till Frankrikes och den franskspråkiga världens kultur, samhällsliv och geografi.

Under kursens gång får du individuellt riktad återkoppling på uttal och hemuppgifter, vilket underlättar för dig att komma vidare i ditt lärande. Såväl kommunikativ kompetens som språklig korrekthet ligger till grund för bedömning och betygssättning.