Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvinnliga röster i den franskspråkiga litteraturen

Kursen ger en introduktion till ett urval kvinnliga författarskap inom den franskspråkiga världen, med betoning på modernare prosatexter. Under kursen tränas läsförståelse samt förmågan att kommentera och diskutera både detaljerade och övergripande aspekter i de studerade texterna. Grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi gås igenom och enklare analysmetoder tillämpas i praktiska textstudier. I kursen ingår muntliga och skriftliga övningar. Skulle du vilja läsa ytterligare en kurs på kvällen och läsa på deltid kan du även kombinera med Franska, muntlig språkfärdighet (7,5 hp) eller Franska, skriftlig språkfärdighet(7,5 hp).

 • Kursupplägg

  Kursen FR1KRA Kvinnliga röster i den franskspråkiga litteraturen, 7,5 hp tillsammans med kurserna:

  ger kunskaper motsvarande Franska I, 30 hp och ger därmed behörighet till Franska II, 30 hp på Stockholms universitet.

  Kursen FR1KRA Kvinnliga röster i den franskspråkiga litteraturen, 7,5 hp ger en introduktion till ett urval kvinnliga författarskap inom den franskspråkiga världen, med betoning på modernare prosatexter. Under kursen tränas läsförståelse samt förmågan att kommentera och diskutera både detaljerade och övergripande aspekter i de studerade texterna. Grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi gås igenom och enklare analysmetoder tillämpas i praktiska textstudier. I kursen ingår muntliga och skriftliga övningar.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.