Kvinnliga röster i den franskspråkiga litteraturen, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till ett urval kvinnliga författarskap inom den franskspråkiga världen, med betoning på modernare prosatexter. Under kursen tränas läsförståelse samt förmågan att kommentera och diskutera både detaljerade och övergripande aspekter i de studerade texterna. Grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi gås igenom och enklare analysmetoder tillämpas i praktiska textstudier. I kursen ingår muntliga och skriftliga övningar.

Skulle du vilja läsa ytterligare en kurs på kvällen och läsa på deltid kan du även kombinera med Franska, muntlig språkfärdighet (7,5 hp) eller Franska, skriftlig språkfärdighet(7,5 hp).

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen