Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litterära strömningar

Kursen presenterar en överblick över viktigare estetiska och idéhistoriska strömningar inom den franska litteraturen. Fokus läggs på betydande författare och verk samt bärande idéer genom delar av den franska litteraturhistorien. Olika perspektiv på texttolkning integreras i diskussion och analys av skönlitterära texter och textutdrag. Grundläggande textanalys övas i praktiska textanalyser.