Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kulturkritik och kulturjournalistik

Det här är kursen för dig som vill få kunskap om kulturjournalistik och även få praktiska färdigheter inom kulturkritik.

Kulturkritik

Kursen ges i samarbete mellan ämnena journalistik och filmvetenskap. Den vänder sig både till redan yrkesverksamma kulturjournalister men även dig som är intresserad av kulturkritik och kulturjournalistik.

Kursen erbjuder föreläsningar om kulturkritikens historia och teorier samt praktiska moment där du får skriva texter inom kulturjournalistik. Du undervisas av lärare och forskare inom området och vi kommer även ha yrkesverksamma gästföreläsare.
 

 • Kursen är på helfart (100%)  under 1:a halvan av terminen (period 1)
 • Samarbete mellan Filmvetenskap och Journalistik inom IMS
 • Föreläsningar med lärare och forskare i ämnet
 • Gästföreläsningar  med yrkesverksamma
 • Praktiska skrivövningar

Kursen ger en idéhistorisk kontextualisering av kulturkritikens och kulturjournalistikens utveckling i såväl inhemsk som internationell belysning. Härvidlag inbegrips en diskussion utifrån såväl kulturkritikbegreppet som andra opinionsgenrer som växte fram under 1900-talet. Dessutom omfattar kursen ett antal fallstudier av framträdande kritiker och kulturjournalister samt praktiska moment i form av egna tillämpningsövningar.

Som student ska kursen ge dig möjlighet att:
— uppvisa en översiktlig kunskap om kulturkritikens och kulturjournalistikens historiska utveckling utifrån ett svenskt och internationellt perspektiv,
— uppvisa kännedom om olika metoder för kritisk analys av kulturyttringar.

 

 • Kursupplägg

  Kursen på 15 hp ges under 10 veckor där första halvan behandlar kulturjournalistik som begrepp exempelvis skillnader mellan journalistik och kulturjournalistik och positionen i samhället. Andra halvan av kursen fokuserar på kulturkritiken som praktik.

  Du undervisas i Filmhuset vid Gärdet i Stockholm, där finns också biograferna för filmvisningarna.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och filmvisningar. Viss undervisning kan ske på engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
  Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt individuell skriftlig hemtentamen.

  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examinator

  Examinatorer - Institutionen för mediestudier

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Skapa en heltidstermin med denna kurs

  Kursen är på 15 hp och ges första halvan av terminen (period 1) det innebär att du kan läsa en 15 hp-kurs under andra halvan av terminen (period 2) och på så sätt få 30 hp under vald termin.

  Vi rekommenderar kursen Dokumentärfilm och mediekulturer 15 hp som du också läser i Filmhuset.

 • Kontakt

  Studievägledare filmvetenskap
  Studentexpeditionen för filmvetenskap