Globala klimat- och miljöförändringar, 15 hp

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om klimatförändringar i ett längre tidsperspektiv. Speciellt behandlas orsaker till klimatvariationer och konsekvenser för miljön. Stor vikt läggs dels vid analys av aktuella forskningsresultat kopplat till dagens internationella klimatpolitik, dels vid samverkan mellan klimat- miljö- och samhällsutveckling.

Kursen ingår i Masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring, men kan också läsas som fristående kurs. Kursinnehållet överlappar delvis med kursen Klimat och samhälle, 15 hp (GE4011/GE5034) och kursen kan därför inte ingå i examen tillsammans denna kurs.

För mer information, kontakta professor Stefan Wastegård, e-mail: stefan.wastegard@geo.su.se

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen