Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljökonsekvensbeskrivningar

Kursen behandlar miljökonsekvensbeskrivningar MKB och strategiska miljöbedömningar SMB i nationellt och internationellt perspektiv.

Miljökonsekvensbeskrivningar syftar till att ta fram ett ur miljösynpunkt allsidigt beslutsunderlag inför beslut av så väl policy karaktär som inför konkret exploatering. Kursen ger tillfälle att tillämpa dina kunskaper inom miljöområdet och tillämpa dem i en praktisk utredningssituation. Med stöd av lärare, föreläsningar, studiebesök, egen informationsinsamling och övningar genomför du tillsammans med dina kursare en mera omfattande miljöutredning.

Kursen ingår i Masterprogram i miljövård och fysisk planering men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  • MKB, teori, regler och praktik, 7,5 hp
  • Projekt, 7,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, studiebesök samt projektarbete.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Salim Belyazid

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Erik Hansson
  E-post: erik.hansson@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Salim Belyazid
  E-post: salim.belyazid@natgeo.su.se