Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad flygbildsteknik för landskapsanalys

Genom kursen lär du dig att hantera, bearbeta och tolka fotogrammetriska flygbildsdata i digital miljö.

Kursen är teknisk och på samma gång praktiskt inriktad och behandlar tillämpad landskapsanalys ur ett flygbildstekniskt perspektiv med fokus på data, metoder och färdighetsträning. Dessa kunskaper och färdigheter är efterfrågade på olika konsultföretag och myndigheter, främst kommuner. Kursen behandlar teori för, samt bearbetning och tolkning av, fotogrammetriska flygbildsdata i kombination med andra rumsliga data för tillämpad landskapsanalys. I kursen ingår framställning och användning av olika fotogrammetriska och kartografiska data för att skapa lämpliga arbetsflöden och analysförutsättningar där flygbildstolkning i 3D ingår. Under kursen lär du dig också hantering av digitala fotogrammetriska 3D-system i koppling mot GIS.

Kursen ingår i Masterprogram i landskapsekologi men kursen kan även som fristående kurs. 

Planerad undervisning för kursen, kopplat till Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, kommer att presenteras på Institutionens hemsida den 28 februari

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar samt fältundervisning.

  Examination

  Se kursplan.

  Examinator

  Helle Skånes

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Vänd dig till studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

  Studentexpedition
  Lena Åkerblom
  E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

  Studievägledare
  Maria Damberg
  E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

  Kursansvar
  Helle Skånes
  E-post: helle.skanes@natgeo.su.se