Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Klimatförändring - ett geologiskt perspektiv, orienteringskurs

  • 7,5 hp

Kursen handlar om de geologiska processerna som styr klimatet, klimatförändringar genom geologisk tid, den pågående klimatförändringen sett från ett geologiskt perspektiv samt geologiska lösningar (t.ex. kollagring) för att bekämpa klimatförändringen.

Kursdeltagare kommer att kunna ta del av aktuell forskning om klimatet som drivs av forskare vid Stockholms universitet. Kursen består av kvällsföreläsningar och en exkursion att leta spår av dåtidens klimat och klimatförändringar i den svenska berggrunden.

OBS!
Under VT20 ges kursen på kvällstid, 25% på campus med Svenska som undervisningsspråk.

Under sommar 2020 ges kursen på distans, 50% med Engelska som undervisningsspråk Länk till kurssidan

Under HT20 ges kursen på distans, 25% utan fysiska träffar med Engelska som undervisningsspråk.

iconExkursion (bara för VT20)

En exkursion ingår där vi letar spår av dåtidens klimat och klimatförändringar i den svenska berggrunden.

OBS! Föreläsningar för VT 20 hittar du under kursupplägg