Klimatförändring - ett geologiskt perspektiv, orienteringskurs, 7,5 hp

Campus-versionen (VT2020)

"Orienteringskursen Klimatförändring – ett geologiskt perspektiv handlar om de geologiska processerna som styr klimatet, klimatförändringar genom geologisk tid, den pågående klimatförändringen sett från ett geologiskt perspektiv samt geologiska lösningar (t ex kollagring) för att bekämpa klimatförändringen. Kursdeltagare kommer att kunna ta del av aktuell forskning om klimatet som drivs av forskare vid Stockholms universitet. Kursen består av kvällsföreläsningar och en exkursion att leta spår av dåtidens klimat och klimatförändringar i den svenska berggrunden."

Distans-versionen (ST2020)

"Orienteringskursen Klimatförändring – ett geologiskt perspektiv handlar om de geologiska processerna som styr klimatet, klimatförändringar genom geologisk tid, den pågående klimatförändringen sett från ett geologiskt perspektiv samt geologiska lösningar (t ex kollagring) för att bekämpa klimatförändringen. Kursdeltagare kommer att kunna ta del av aktuell forskning om klimatet som drivs av forskare vid Stockholms universitet. Kursen ges på distans."

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen