Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i global utveckling

Är du intresserad av globala utvecklingsfrågor som demokrati, fattigdomsbekämpning, säkerhet och miljö- och klimatförändringar? Vill du arbeta utomlands eller med internationella frågor i Sverige? Då är Kandidatprogrammet i Global utveckling någonting för dig!

När du läser Global utveckling studerar du globala samband mellan kultur, politik och ekonomi. Ämnet tar upp centrala frågor i pågående debatter utifrån kunskaper och forskningsrön inom olika samhällsvetenskapliga ämnesområden. Du lär dig hur diskussionerna om utveckling och utvecklingspolitik förändrats över tid, och om hur det idag finns motstridiga uppfattningar om utveckling på olika platser i världen. Vidare läser du om makt, identitet och politiska institutioner, och om de politiska och ekonomiska krafter som driver urbaniseringen globalt. Du lär dig också om hur orättvisor och ojämlikhet i världen ger upphov till olika former av motstånd – i form av vardaglig och småskalig protest, eller i form av transnationell mobilisering som skapar rubriker i de globala medierna.

För mer information se institutionens hemsida socant.su.se och utbildningsplanen i högra spalten.

 • Programöversikt

  År 1

  Hösttermin Schema   Kurslitteratur (702 Kb)

  Delkurs 1, 7.5 hp  Global utveckling - en introduktion ansvarig: Socialantropologiska institutionen

  Delkurs 2, 7.5 hp  Globaliseringens rötter och samtid ansvarig: Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Delkurs 3, 7.5 hp  Politiska institutioner och demokratisering ansvarig: Statsvetenskapliga institutionen

  Delkurs 4, 7.5 hp  Motstånd och kollektiv organisering ansvarig: Kulturgeografiska institutionen

  Vårtermin Schema

  Delkurs 1, 7.5 hp  Utvecklingsteori och praktik ansvarig: Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer  Lärare: Akhil Malaki 

  Böcker  Hopper, Paul. (2018, 2nd edition). Understanding Development. Polity Press. (urval, ca 80 sidor). *E-bok på SU bibliotek

  Peet, Richard and Hartwick, Elaine (2015, 3rd edition), Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives. The Guilford Press. (324 s)

  Sen, Amartya (2001, new ed.), Development as freedom. Oxford: Oxford University Press. (298 s)

  Artiklar (totalt ca 253 sidor).  Abrahamsson, Hans (2012), ’Utvecklingsbegreppet inför sin pånyttfödelse’ i Fronesis 38-39. 

  Babb, Sarah (2012), ’Structural adjustment.’ In G. Ritzer (Ed.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization (Vol. 5). West Sussex: Wiley Blackwell. (4 s.) [E-bok]

  Bigsten, Arne and Tengstam, Sven (2015), ’International Coordination and the Effectiveness of Aid’. World Development, Vol. 69, pp. 75–85. (10s)

  Chirot, Daniel & Hall, Thomas (1982), ’World-System Theory’. In Annual Review of Sociology, Vol. 8, pp. 81-106. (24s)

  Escobar, Arturo (1992), ’Imagining a Post-Development Era? Critical Thought, Development and Social Movements’. Social Text, No. 31/32, Third World and Post-Colonial Issues, pp. 20-56. (36s)

  Fosu, Augustin, K (2013), Achieving Development Success: Strategies and Lessons from the Developing World. UNU Policy Brief, No. 3 (8 s.)

  Gore, Charles (2000), ’The Rise and Fall of the Washington Consensus as a Paradigm for Developing Countries’. In World Development, Vol. 28(5), pp. 789-804. (15s)

  Hattori, Tomohisa (2001), ´Reconceptualizing Foreign Aid’. Review of International Political Economy, Vol 8(4), pp. 633-660. (26s.)

  Ingham, Barbara (1993), ‘The Meaning of Development: Interactions Between “New” and “Old” Ideas’, World Development, Vol. 21(11), pp. 1803-1821. (17s)

  Lundahl, Mats (2001), ’Hur går det för våra afrikanska biståndsländer?’ I Ekonomisk Debatt, årg 29, nr 2, s. 93-104. (11s)

  Mansuri, Ghazala & Rao, Vijayendra (2004), ‘Community-Based and –Driven Development: A Critical Review’. In The World Bank Research Observer, Vol. 19, No. 1, pp. 1-39. (39 s.)

  Matunhu, J (2011), ‘A critique of modernization and dependency theories in Africa: Critical assessment’. In African Journal of History and Culture, Vol. 3(5), pp. 65-72. (8 s.)

  McGillivray et al. (2006), ‘Controversies over the impact of development aid: It works; it doesn’t; it can, but that depends…’ Journal of International Development, Vol. 18 (7), pp. 1031–1050. (19s)

  Odén, Bertil och Wohlgemuth, Lennart (2006), ’Svensk biståndspolitik i ett internationellt perspektiv.’ I Perspectives, No. 1, Center for African Studies, Göteborgs Universitet. (45 s)

  Razavi, Shahra (2012), ‘World Development Report 2012: Gender Equality and Development — A Commentary’. In Development and Change 43 (1), pp. 423–437. (15 s)

  Redaktionen (2012), ’Den ifrågasatta utvecklingen’ i Fronesis, No 38-39. s. 8-15. (9 s.)

  Riach, Graham (2017), An Analysis of Gayatri Chakravorty Spivak’s ’Can the Subaltern Speak? Macat International Ltd. London. (5s)

  Seers, Dudley (1970), ‘The Meaning of Development’. Revista Brasileira de Economía. (22s)

  Thomas, Alan (2000), ‘Development as Practice in a Liberal Capitalist World’. In Journal of International Development, Vol. 12 (6), pp. 773-787 (E-tidskrift available at SUB). (14 s.)

  Wayne Nafziger (2005), ’From Seers to Sen. The Meaning of Economic Development’. Research paper. Free download (22 s.)

  Woods, Ngaire (2008), ´Whose Aid? Whose Influence? China, Emerging Donors and the Silent Revolution in Development  Assistance’. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 84 (6), pp. 1205-1221. (16s)

  Delkurs 2, 7.5 hp  Staden i världen ansvarig: Kulturgeografiska institutionen Lärare: Andrew Byerley

  Böcker  Harvey, David (2012), Rebel cities: from the right to the city to the urban revolution. London: Verso. Del I.  

  Huyssen, Andreas (red.) (2008), Other cities, other worlds: urban imaginaries in a globalizing age. Durham, N.C.: Duke University (urval, ca 90 s)

  McDonald, David (2008), World City Syndrome: Neoliberalism and Inequality in Cape Town. New York: Routledge

  Artiklar  Bank, L. (2015), ‘City slums, rural homesteads: Migrant culture, displaced urbanism and the citizenship of the serviced house’, Journal of Southern African Studies, 41:5, 1067-1081. 

  Danish Institute for International Studies. (2015), The world needs an Urban Goal. The UN Sustainable Development Goal 11. DIIS Policy Brief September 2015.

  Derudder, Ben. (2009), World/Global Cities. I Kitchin, Rob och Nigel, Thrift (red.) International Encyclopedia of Human Geography. Amsterdam: Elsevier.  

  Elmhorn, C. (2013), Från hot till löfte: Stockholms ekonomiska omvandling 1945-2010. Stockholm: Stockholmia.  

  Fenster, T. (2005), ‘The right to the gendered city: Different formations of belonging in everyday life’, Journal of Gender Studies, 14:3, 217-231. 

  United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT). (2010), The State of the World’s Cities 2010/2011. Bridging the Urban Divide. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme (UN HABITAT).  

  Van Eijk, G (2010), Exclusionary policies are not just about the ‘Neoliberal City’: A critique of theories of urban revanchism and the case of Rotterdam, International Journal of Urban and Regional Research, 34, 820–834.

  Van Noorloos, F. and M. Kloosterboer (2018), ‘Africa’s new cities: The contested future of urbanisation’. Urban Studies, 55(6): 1223-1241.

  Delkurs 3, 7.5 hp  Säkerhet, konflikt och utveckling ansvarig: Socialantropologiska institutionen  Lärare: Peter Lagerquist

  Böcker  Duffield, Mark. 2014. Global Governance and the New Wars: The Merging of Development and Security. Zed Books. (Introduction, kapitel 1-7 (1-187) samt Conclusion (257-261) 190 sidor *E-bok på SU bibliotek

  Hoffman, Danny. 2011. The war machines: young men and violence in Sierra Leone and Liberia Durham : Duke University Press. (Introduction, kapitel 1, 2, (1-88)  88 sidor *E-bok på SU bibliotek

  Hopper, Paul. 2018. Understanding Development, 2nd edition. Polity Press. (urval, ca 60 sidor, kap 5 och 11).  *E-bok på SU bibliotek

  Mitchell, Timothy.  2011. Carbon democracy : political power in the age of oil. London ; New York : Verso Books. (Introduction (1-12), kapitel 5 (109-142), Conclusion (232-254)  70 sidor *E-bok på SU bibliotek

  Neocleous, Mark  2008. Critique of security. Montreal : McGill-Queen's University Press. (utvalda kapitel) Introduction, kapitel 1,2 (1-69) 69 sidor. *E-bok på SU bibliotek

  Artiklar och bokkapitel  Abu-Lughod, Lila. 2013.  The New Common Sense” in Do Muslim Women Need Saving? Cambridge, MA : Harvard University Press. *E-bok på SU bibliotek

  Appel, Hannah. “Offshore Work: Oil, Modularity, and the How of Capitalism in Equatorial Guinea.” American Ethnologist, vol. 39, no. 4, 2012, pp. 692–709. 

  Castles, Stephen 2014, “International Migration at a Crossroads.” Citizenship Studies 18(2), s 190-207.

  Ferguson J. 2005. “Seeing like an oil company: space, security and global capital in neoliberal Africa.” American Anthropologist. 107: pp 377–82

  Foucault, Michel. 2007. Security, territory, population : lectures at the Collège de France, 1977-78. New York : Palgrave Macmillan, pp 51-110.

  Kandiyoti, Deniz,  2007.  “Political fiction meets gender myth: post- conflict reconstruction, ‘democratization’ and women’s rights” in Feminisms in Development : Contradictions, Contestations and Challenges. Andrea Cornwall, Elizabeth Harrison, & Ann Whitehead (eds) Zed Books.

  Lagerquist, Peter. 2003. “Privatizing the Occupation: The Political Economy of an Oslo Development Project.” Journal of Palestine Studies. 2003

  Mamdani, Mahmood 2003. “Making Sense of Political Violence in Postcolonial Africa” Socialist register. Volume 39

  Mamdani, Mahmood 2010. “Responsibility to Protect or Right to Punish?” Journal of intervention and statebuilding. Volume 4, Issue 1.

  Mehta, Lyla. 2010. “The social construction of scarcity: the case of water in western India.” In  Peet, R., Robbins, P. and Watts, M. (eds), Global Political Ecology, pp 371-386. London: Routledge *E-bok på SU bibliotek

  Mitchell, Timothy. 1998. Fixing the Economy” Cultural Studies, 12:1, pp 82-101
  Obi, Cyril I. 2010, “African Migration as the Search for a Wonderful World: An Emerging Trans-Global Security Threat?” African and Asian Studies Vol 9(1), 128-148.

  Salamanca, Omar Jabary. 2016. “Assembling the Fabric of Life: When Settler Colonialism Becomes Development” Journal of Palestine Studies.

  Scheffran, Jürgen & Antonella Battaglini, 2011, “Climate and Conflicts: The Security Risks of Global Warming.” Regional Environmental Change 11 (Suppl 1), 27-39.

  Valfria artiklar och böcker för fördjupning Escobar A. 2012. Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. Princeton: Princeton Univ. Press. 

  Ferguson J. 1994. The Anti-Politics Machine: Development, De-politicisation and Bureaucratic Power in Lesotho. Minneapolis: Univ. Minn. Press. 

  von Schnitzler, Antina 2008. “Citizenship Prepaid: Water, Calculability, and Techno-Politics in South Africa” Journal of Southern African Studies Vol. 34, No. 4, The Power of Water: Landscape, Water and the State in Southern and Eastern Africa. pp. 899-917 

  Welker, Marina. 2009. ""Corporate Security Begins in the Community:” Mining, the Corporate Social Responsibility Industry, and Environmental Advocacy in Indonesia" in Cultural Anthropology 24(1), 2009. Pp 142-179

  Delkurs 4, 7.5 hp  Projektarbete: Miljö- och utveckling ansvarig: Statsvetenskapliga institutionen  Lärare: Helena Berglund 

  Böcker  Clapp, Jennifer and Peter Dauvergne (2011), Paths to a green world: the political economy of the global environment, Cambridge, Mass.: MIT Press, 2011.

  År 2

  Breddningsstudier  Läs om breddningsämnen här

  År 3

  Hösttermin Schema   Kurslitteratur (705 Kb)

  Delkurs 1, 7.5 hp  Transnationella samarbeten och utveckling ansvarig: Statsvetenskapliga institutionen

  Delkurs 2, 7.5 hp  Global utveckling - teorier i förändring ansvarig: Socialantropologiska institutionen

  Delkurs 3-4, 15 hp  Metod och forskningsdesign ansvarig: Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Vårtermin Schema

  Delkurs 1, 15 hp  Valbar mellan Tematisk specialisering, Praktik eller Fältstudie

  Delkurserna Praktik och Fältstudie har ingen kurslitteratur.

  Tematisk specialisering Lärare: Andrew Byerley och Camilla Elmhorn (kulturgeografiska institutionen och institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer)

  Tema 1: Genus och migration (Camilla Elmhorn)

  Böcker Beneria, Lourdes, Berik, Günselli, Floro, Maria (2015), Gender Development and Globalization, Economics as if all People Mattered, 2nd ed, Routledge  (E-bok SUB, valda kapitel)

  Eriksson, Åsa (2018), Resisting feminised precarity: farm workers in post-strike Western Cape, South Africa. Stockholms univeristet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. 

  Koser, Khalid, (2016), International Migration: A very short introduction, 2nd ed, Oxford University Press, 152 s (E-bok på SUB) 

  Artiklar  Anderson, Bridget (2014), “Nation Building: Domestic Labour and Immigration Controls in the UK. i red. Anderson, Bridget och Isabel Shutes, Migration and Care labour: Theory, Policy and Politics, Palgrave Macmillan.

  Benería, Lourdes (2012), “Gender and International Migration: Globalization, Development and Governance”, i Feminist Economics, vol. 18, nr. 2, s. 1-33. 

  Ngai, Pun (2007), “Gendering the Dormitory Labor System: Production, Reproduction, and Migrant Labor in South China”, Feminist Economics, 13 (3-4), July/October, s. 239-258. 

  Parreñas, Rhacel, Salazar (2003), “At the Cost of Women”, i interventions 5(1), s. 29-44. 

  Salzinger, Leslie (2004), “From Gender as Object to Gender as Verb: Rethinking how Global Restructuring Happens”, i Critical Sociology, 30, 43-62. 

  Williams, Fiona (2014), “Making Connections Across the Transnational Political Economy of Care”, i red. Anderson, Bridget och Isabel Shutes, Migration and Care labour: Theory, Policy and Politics, Palgrave Macmillan.

  Tema 2: Urbanisering och försörjning (Andrew Byerley)

  Böcker  McFarlane, C and Waibel, M (eds) (2012), Urban informalities: Reflections on the formal and informal. Ashgate Publishing Group. (E-bok på SUB). Valda delar – kapitel (totalt ca. 85 s).

  Parnell, S. and S. Oldfield (eds.) (2014), The Routledge Handbook on Cities of the Global South. London & New York: Routledge (selected chapters) Available as e-bok at SUB. NY

  Staples, J (ed) (2007), Livelihoods at the margins: Surviving the city. Walnut Creek: Left Coast Press Inc. (E-bok på SUB). Valda delar – kapitel (totalt ca 92 s).

  Artiklar  Crush, J and Frayne, B (2014), “Feeding African cities: the growing challenge of urban food insecurity”. In Parnell, S and Pieterse, E (eds) Africa’s urban revolution. Zed Books. (e-book, SUB) 

  Lindell, I., Ampaire, C. and A. Byerley (2018), “Governing urban informality: re-working spaces and subjects in Kampala, Uganda.” International Development Planning Review, 41(1).

  Mahdavi, Pardis (2015), “Migrating in the Era of Human Trafficking”, Asian Population Studies, vol 11(2), ss. 111-14.

  Roy, A (2009), “Why India cannot plan its cities: Informality, insurgence and the idiom of urbanization”, Planning Theory, 8(1), s. 76-87. 

  Vainio, A (2012), Market-based and rights-based approaches to the informal economy: A comparative analysis of the policy implications. Uppsala: Nordiska afrikainstitutet. (läggs ut på Athena). (Ca 34 s.)

  Vanek, Joann et al (2014), Statistics on the informal economy: Definitions, regional estimates and challenges. Women in Informal Employment Globalizing and Organizing. WIEGO Working Papers, No 2. (Ca 34 s.)

  Delkurs 2, 15 hp  Examensarbete

  Kursansvariga lärare: Helena Berglund och Paula Uimonen (statsvetenskapliga institutionen och socialantropologiska institutionen). Handledare och examinatorer från samtliga institutioner.

  Ingen kurslitteratur finns. Egen inläsning i relation till uppsatsämne.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Genom att läsa programmet får du en bra grund för studier på avancerad nivå och för en intressant yrkeskarriär, exempelvis inom UD, Sida och andra myndigheter, internationella organisationer, eller inom företag med fokus på tex företags samhällsansvar (CSR).

 • Kontakt

  Stockholms universitet                                       
  Socialantropologiska institutionen
  10691  STOCKHOLM
  Tel 08-162000

  Besöksadress: Universitetsvägen 10B, plan 6

  Studentexpedition E-post: socant@socant.su.se

  Studievägledning E-post: studievagledare@socant.su.se