Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i global utveckling

Är du intresserad av globala utvecklingsfrågor som demokrati, fattigdomsbekämpning, säkerhet och miljö- och klimatförändringar? Vill du arbeta utomlands eller med internationella frågor i Sverige? Då är Kandidatprogrammet i Global utveckling någonting för dig!

När du läser Global utveckling studerar du globala samband mellan kultur, politik och ekonomi och hur dessa tar sig konkreta uttryck på olika platser i världen. Ämnet tar upp centrala frågor i pågående debatter utifrån kunskaper och forskningsrön inom olika samhällsvetenskapliga ämnesområden. Du lär dig hur forskning, politik och praktiskt arbete som rör utveckling har förändrats över tid, och om hur det idag finns motstridiga uppfattningar om utveckling på olika platser i världen.

Vidare läser du om makt, identitet och politiska institutioner, och om de politiska och ekonomiska krafter som driver urbaniseringen globalt. Du lär dig också om hur orättvisor och ojämlikhet i världen ger upphov till olika former av motstånd – i form av vardaglig och småskalig protest, eller i form av transnationell mobilisering som skapar rubriker i de globala medierna. 

För mer information se institutionens hemsida socant.su.se och utbildningsplanen i högra spalten.

 • Programöversikt

  År 1

  HÖSTTERMIN

  Global utveckling I (GU1001)  Kursplan  Schema   Llitteraturlista (703 Kb)

  Terminen består av fyra delkurser. Varje delkurs är 7,5 hp. 

  Global utveckling - en introduktion ges av Socialantropologiska institutionen

  Globaliseringens rötter och samtid ges av Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Politiska institutioner och demokratisering ges av Statsvetenskapliga institutionen

  Motstånd och kollektiv organisering ges av Kulturgeografiska institutionen

  VÅRTERMIN

  Global utveckling (GU2001)  Kursplan  Schema   Litteraturlista (690 Kb)

  Terminen består av fyra delkurser. Varje delkurs är 7,5 hp.

  Utvecklingsteori och praktik ges av Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer 

  Staden i världen ges av Kulturgeografiska institutionen

  Säkerhet, konflikt och utveckling ges av Socialantropologiska institutionen

  Projektarbete: Miljö- och utveckling ges av Statsvetenskapliga institutionen

  År 2

  Breddningsstudier  

  Följande kurser är breddningsämnen för programmet. Kurserna söks via Antagning.se under den officiella ansökningstiden.

  Ekonomisk historia I, 30 hp. Ekonomisk historia II, 30 hp. Internationella relationer I, 30 hp. Internationella relationer II, 30 hp. Kulturgeografi I, 30 hp. Kulturgeografi II, 30 hp. Socialantropologi I, 30 hp. Socialantropologi II, 30 hp. Statsvetenskap I, 30 hp. Statsvetenskap II, 30 hp.

  Som alternativ studiegång finns möjligheten att genomföra studier utomlands i dessa breddningsämnen.

  År 3

  HÖSTTERMIN

  Global utveckling III (GU5001)  Kursplan  Schema   Litteraturlista (715 Kb)

  Delkurs 1, 7.5 hp Transnationella samarbeten och utveckling ges av Statsvetenskapliga institutionen

  Delkurs 2, 7.5 hp Global utveckling - teorier i förändring ges av Socialantropologiska institutionen

  Delkurs 3-4, 15 hp Metod och forskningsdesign ges av Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  VÅRTERMIN

  Global utveckling IV (GU6001)  Kursplan  Schema  GU6001 litteratur (662 Kb)

  Delkurs 1, 15 hp är valbar mellan Tematisk specialisering, Praktik eller Fältstudie

  Tematisk specialisering ges av Kulturgeografiska institutionen samt Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Delkurs 2, 15 hp Examensarbete

  Kursansvariga: Helena Berglund, Statsvetenskapliga institutionen och Molly Sundberg, Socialantropologiska institutionen. Handledare och examinatorer från samtliga institutioner.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Genom att läsa programmet får du en bra grund för studier på avancerad nivå och för en intressant yrkeskarriär, exempelvis inom UD, Sida och andra myndigheter, internationella organisationer, eller inom företag med fokus på tex företags samhällsansvar (CSR).

 • Kontakt

  Stockholms universitet                                       
  Socialantropologiska institutionen
  10691  STOCKHOLM
  Tel 08-162000

  Besöksadress: Universitetsvägen 10B, plan 6

  Studentexpedition E-post: socant@socant.su.se

  Studievägledning E-post: studievagledare@socant.su.se