Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Män och maskuliniteter

Kursen ger en introduktion till mansforskningens historik och olika inriktningar. Du får läsa om dess influenser från kvinno/genusforskning och gay studies, och studera synen på mannen och maskulinitet i det offentliga och det privata.

Foto Peggy und Marco Lachmann-Anke from Pixabay
Foto Peggy und Marco Lachmann-Anke / Pixabay

Kursen ger även en fördjupning i olika teoretiska teman och därmed sammanhängande begrepp, såsom hegemonisk maskulinitet, homosocialitet, ”kvinnlig maskulinitet” etc.