Män och maskuliniteter, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till mansforskningens historik och olika inriktningar. Du får läsa om dess influenser från kvinno/genusforskning och gay studies, och studera synen på mannen och maskulinitet i det offentliga och det privata. Kursen ger även en fördjupning i olika teoretiska teman och därmed sammanhängande begrepp, såsom hegemonisk maskulinitet, homosocialitet, ”kvinnlig maskulinitet” etc.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen